banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Rozšíření přenesené daňové povinnosti

Vláda včera schválila změnu nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. Novelizujícím nařízením vlády se přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge, rozšiřuje na další zemědělské plodiny. Jde zejména o obiloviny, arašídy nebo chmel. Nařízení vlády nabude účinnosti dnem 1. července 2015.

pokračovat..

Zdravotní pojištění po ukončení studia

Minulý týden jsme se v článku nazvaném Důchodové pojištění po maturitě věnovali tomu, jaké povinnosti mají absolventi v oblasti důchodového pojištění. V dnešním článku se zaměříme na zdravotní pojištění, u nějž jsou pravidla nastavená zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, poněkud přísnější. Pokud pojištěnec ztratí status studenta, musí to rychle oznámit své zdravotní pojišťovně. Od chvíle, kdy za něj přestane platit pojistné stát, musí si absolvent platit zdravotní pojištění sám.

pokračovat..

Důchodové pojištění po maturitě

Letošní maturity jsou v plném proudu a Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) jako každoročně podává informace týkající se absolventů středních ale i vysokých škol, kteří po ukončení studia nezačnou pracovat. Ať už se zaregistrují na úřadu práce nebo ne, povinnost platit pojistné na důchodové pojištění jim nevzniká.

pokračovat..

Změna zdravotní pojišťovny

Červen je posledním měsícem, v němž pojištěnci mohou každoročně měnit zdravotní pojišťovnu. Pokud se tedy nyní někdo chystá ke změně své stávající pojišťovny, musí tak učinit nejpozději do konce tohoto měsíce, tedy do 30. 6. 2015. K nově vybrané pojišťovně pak bude pojištěnec přehlášen k 1. 1. 2016. Kdo nestihne změnu pojišťovny nahlásit do konce června, může ji pak změnit zase až k 1. 1. 2017.

pokračovat..

Auta s nedokončeným převodem budou vyřazena z registru

V registru vozidel jsou stále stovky tisíc aut, u nichž není jasný majitel. V této chvíli se jedná téměř o každé desáté auto v registru. Obvykle jde o tzv. polopřevody, kdy původní majitel auto odhlásil a nový ho nepřihlásil. Lhůta pro dokončení takových převodů se ale krátí. Majitelé již na přihlášení polopřevedených vozidel mají pouze jediný měsíc, pokud to nestihnou do 30. června 2015, budou jejich auta nevratně vymazána z registru vozidel a už je nebude možné administrativně znovu přihlásit.

pokračovat..

DPH - Kontrolní hlášení

Finanční správa uveřejnila minulý týden na svém Daňovém portále informace týkající se kontrolního hlášení, které budou muset všichni plátci DPH podávat od 1. ledna 2016. Zavedení kontrolního hlášení je dalším opatřením Ministerstva financí proti daňovým únikům.

pokračovat..

Zápis do rejstříku u notáře

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (nestr. za ANO) přestavil v pátek novinku, která má od dnešního dne fungovat v plném provozu a díky níž může všech 450 notářů v ČR zapisovat do obchodního rejstříku online. Celý proces zápisu do veřejných rejstříků se tím výrazně zjednoduší, zrychlí a v některých případech dokonce i zlevní.

pokračovat..

Uzavření druhého pilíře

Jednou z novel, kterou minulý týden poslanci schválili v třetím závěrečném čtení, je i změna zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. Novela uzavírá fondy druhého důchodového pilíře pro nové klienty a je prvním krokem ke zrušení tohoto způsobu spoření na penzi. Pokud novelu schválí Senát a podepíše prezident, začne platit dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

pokračovat..

Zvýšení maximální povolené rychlosti

Poslanecká sněmovna minulý týden v rámci své 27. schůze schválila ve třetím závěrečném čtení novelu, kterou se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákon o silničním provozu, a další související zákony. Mediálně nejdiskutovanější změnou, kterou novela přináší, a která do ní byla vložena až v druhém čtení při projednávání ve Sněmovně, je zvýšení maximální povolené rychlosti na vybraných úsecích dálnic až na 150 km/h. Novela nyní bude postoupena k projednání Senátu. Účinnost novely je navržena od 31. prosince 2015, s výjimkou některých ustanovení, která mají nabýt účinnosti třicátým dnem po vyhlášení.

pokračovat..

Daň z nemovitých věcí - FÚ rozesílají složenky

Právě v těchto dnech jsou poplatníkům daně z nemovitostí rozesílány první složenky s aktuální výší jejich daňové povinnosti. Složenky jsou rozesílány postupně tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2015. Daň je třeba uhradit do 1. 6. 2015, v tento den už ale musí být příslušná částka připsána na účet finančního úřadu. Poplatky z prodlení hrozí při zpoždění delším než 4 pracovní dny. Ministerstvo financí i letos vydalo informace k rozesílání složenek, ke splatnosti a placení daně z nemovitých věcí.

pokračovat..