banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Senát schválil zavedení kurzarbeitu

Senát schválil novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, do níž se už při projednávání v Poslanecké sněmovně díky pozměňovacímu návrhu dostalo také zavedení příspěvku v době částečné nezaměstnanosti, tzv. kurzarbeitu. Opatření by mělo zaměstnancům firem, které pro ně dočasně nebudou mít práci, zajistit po dobu výpadku příjem ve výši nejméně 70 % mzdy. Zaměstnavatel by hradil 50 % a stát dalších 20 %. Účinnost novely je navržena od prvního dne kalendářního čtvrtletí následujícího po dni jejího vyhlášení, s výjimkou dvou ustanovení, která mají nabýt účinnosti hned dnem vyhlášení.

pokračovat..

DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015

Novela č. 360/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je účinná od 1. 1. 2015 a mimo jiné zahrnuje také úpravu v oblasti nemovitých věcí. Účinnost některých ustanovení novely týkající se dodání a nájmu nemovitých věcí ale byla posunuta až od 1. 1. 2016. V této chvíli se tedy v oblasti nemovitých věcí prolínají v aktuálním znění zákona o DPH ustanovení změněná k 1. 1. 2015 a ustanovení, která budou novelizována až k 1. 1. 2016. Z toho důvodu vydalo Generální finanční ředitelství (dále jen GFŘ) poměrně obsáhlou Informaci k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015.

pokračovat..

Kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin

Poslanecká sněmovna schválila minulý týden na své 29. schůzi ve třetím čtení novelu zákona č. 561/1991 Sb., o účetnictví. Jednou z nejvýznamnějších změn obsažených v novele je kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin. O návrhu zákona bude nyní hlasovat Senát, platit by měl od 1. ledna 2016. Kategorie účetních jednotek a konsolidačních skupin zavedla do evropského práva směrnice č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách, jejímž hlavním cílem bylo zlepšit podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky a neziskové organizace.

pokračovat..

Horko a nápoje na pracovišti

Podle předpovědí dosáhnou denní teploty v nejbližších dnech až 37°C. Zaměstnanci tak mohou být při práci vystavováni vyšším teplotám a tedy zhoršeným pracovním podmínkám. Je nutné dbát zejména na zajištění pitného režimu. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo už při vlně veder v roce 2013 informaci, ve které mimo jiné připomíná povinnost zaměstnavatelů zajistit na pracovišti dostatek nápojů. Ministerstvo zdravotnictví dnes zveřejnilo Upozornění hlavního hygienika ČR.

pokračovat..

Uzavření druhého pilíře

Jedním z předpisů, které tento týden schválil Senát, je i změna zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. Novela uzavírá fondy druhého důchodového pilíře pro nové klienty a je prvním krokem ke zrušení tohoto způsobu spoření na penzi. Pokud novelu podepíše prezident, začne platit dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Je tedy pravděpodobné, že vstup do druhého pilíře se novým zájemcům uzavře už za několik dní.

pokračovat..

Rozšíření přenesené daňové povinnosti

Vláda včera schválila změnu nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. Novelizujícím nařízením vlády se přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge, rozšiřuje na další zemědělské plodiny. Jde zejména o obiloviny, arašídy nebo chmel. Nařízení vlády nabude účinnosti dnem 1. července 2015.

pokračovat..

Zdravotní pojištění po ukončení studia

Minulý týden jsme se v článku nazvaném Důchodové pojištění po maturitě věnovali tomu, jaké povinnosti mají absolventi v oblasti důchodového pojištění. V dnešním článku se zaměříme na zdravotní pojištění, u nějž jsou pravidla nastavená zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, poněkud přísnější. Pokud pojištěnec ztratí status studenta, musí to rychle oznámit své zdravotní pojišťovně. Od chvíle, kdy za něj přestane platit pojistné stát, musí si absolvent platit zdravotní pojištění sám.

pokračovat..

Důchodové pojištění po maturitě

Letošní maturity jsou v plném proudu a Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) jako každoročně podává informace týkající se absolventů středních ale i vysokých škol, kteří po ukončení studia nezačnou pracovat. Ať už se zaregistrují na úřadu práce nebo ne, povinnost platit pojistné na důchodové pojištění jim nevzniká.

pokračovat..

Změna zdravotní pojišťovny

Červen je posledním měsícem, v němž pojištěnci mohou každoročně měnit zdravotní pojišťovnu. Pokud se tedy nyní někdo chystá ke změně své stávající pojišťovny, musí tak učinit nejpozději do konce tohoto měsíce, tedy do 30. 6. 2015. K nově vybrané pojišťovně pak bude pojištěnec přehlášen k 1. 1. 2016. Kdo nestihne změnu pojišťovny nahlásit do konce června, může ji pak změnit zase až k 1. 1. 2017.

pokračovat..

Auta s nedokončeným převodem budou vyřazena z registru

V registru vozidel jsou stále stovky tisíc aut, u nichž není jasný majitel. V této chvíli se jedná téměř o každé desáté auto v registru. Obvykle jde o tzv. polopřevody, kdy původní majitel auto odhlásil a nový ho nepřihlásil. Lhůta pro dokončení takových převodů se ale krátí. Majitelé již na přihlášení polopřevedených vozidel mají pouze jediný měsíc, pokud to nestihnou do 30. června 2015, budou jejich auta nevratně vymazána z registru vozidel a už je nebude možné administrativně znovu přihlásit.

pokračovat..

nice tit videos celebrity boob bounce http://www.fif-orientering.dk/FIF/count/go.asp?site=https://hugetits.win/ https://tvtropes.org/pmwiki/no_outbounds.php?o=https://hugetits.win/ anal gifs https://www.hcdukla.cz/media_show.asp?type=1&id=128&url_back=https://hugetits.win/ grandmas huge boobs light skin big tits