banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Příspěvek na stravování je zaměstnancům nejčastěji poskytován formou tzv. stravenek. Stravenky jsou velmi oblíbeným a zřejmě také nejrozšířenějším zaměstnaneckým benefitem v ČR. Část hodnoty stravenky hradí zaměstnavatel a část si doplácí zaměstnanec. Pro zaměstnavatele je příspěvek na stravování při splnění všech podmínek daňově uznatelným nákladem. Maximální částka, kterou si zaměstnavatel může započítat do nákladů, se pro příslušný rok odvíjí od výše stravného, která se každoročně mírně zvyšuje.


Příspěvek na stravování je pro zaměstnavatele výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a může si ho při splnění všech podmínek daných zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, odečíst od příjmů při stanovování základu daně. Pravidla pro poskytování příspěvku jsou dána § 24 odst. 2 písm. j) bodem 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Odečíst si zaměstnavatel může náklady až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného určeného vyhláškou na příslušný rok pro zaměstnance v rozpočtovém sektoru při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. V případě stravenek tedy zaměstnavatel hradí 55 % z jejich ceny a zaměstnanec si doplácí zbylých 45 %. Jako výdaj si pak zaměstnavatel může od základu daně odečíst v roce 2016 částku maximálně 58,10 korun. Je to 70 % z částky 83 korun, která je vyhláškou č. 385/2015 Sb. stanovena jako maximální stravné pro státní zaměstnance a zaměstnance ve veřejné správě a službách při cestách trvajících 5 až 12 hodin. Další podmínkou je, že zaměstnanec musí být během dané směny přítomen v práci alespoň 3 hodiny. Pokud směna včetně povinných přestávek v práci trvá déle než 11 hodin, lze jako výdaj (náklad) uplatnit příspěvek na jedno další jídlo (jednu další stravenku).

Maximální možný náklad zaměstnavatelé v roce 2016 uplatní, pokud budou svým zaměstnancům poskytovat stravenky v hodnotě 105 korun. V roce 2015 byly nejpoužívanější stravenky v hodnotě 80 korun.
 
Alfa9