banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Pozor na častou chybu v předmětu podnikání

Uvedení předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace je povinnou náležitostí společenských smluv firem. Jejím cílem je zajistit, aby obchodní korporace vykonávala výlučně činnosti, které jí její společníci nebo členové určili. Mnoho firem nicméně tuto povinnost řeší tím, že jako předmět podnikání uvádí např. „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu (sp. zn. 27 Cdo 3549/2020) jde však o chybný postup. Vymezení není dostatečně určité, a tento zápis tudíž odporuje § 25 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných rejstřících. Jako předmět podnikání jej však uvádí mnoho firem, odhadem jde o více než polovinu právnických osob v ČR.

pokračovat..

Nákupy z e-shopů mimo EU se prodraží

Levné nákupy z čínských a dalších e-shopů mimo země EU tak, jak je spotřebitelé znali, končí. Doposud byly drobné zásilky do hodnoty 22 Eur od obchodníků z nečlenských států osvobozeny od povinnosti platit DPH, které se vypočítává z celkové ceny zásilky (včetně ceny za dopravu). Od 1. července 2021 však budou i tyto zásilky podléhat zdanění, jejich nákup se tím prodraží. Dojde tak na základě implementace nové evropské směrnice o DPH, která upravuje právní předpisy v oblasti přeshraničního elektronického obchodování.

pokračovat..

Kompenzační bonus vzroste na 1000 korun denně, ale ne pro všechny

Nový kompenzační bonus pro živnostníky a společnosti s ručením omezeným se navýší z 500 korun na hodnotu 1000 korun za den a bude vyplácen zpětně od 1. února 2021. Dosáhne na něj obecně více žadatelů, avšak jsou i výjimky.

pokračovat..

Podmínky kompenzačního bonusu pro OSVČ

Kompenzační bonus náleží subjektům, které mají v souvislosti s probíhajícími opatřeními proti rozšíření onemocnění COVID-19 omezenou nebo zakázanou činnost.

pokračovat..

Kompenzační bonus „Pětadvacítka“ získají i společníci a jednatelé

Přímá finanční podpora živnostníkům pokračuje formou kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně i ve druhém bonusovém období od 1. 5. do 8. 6. 2020. Žádost o podporu lze za každé období podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období, v případě druhé vlny tedy až do 7. srpna 2020.

pokračovat..

Daňové úlevy a podpora v souvislosti s mimořádnými opatřeními

Ministerstvo financí zveřejnilo tzv. liberační balíček s přehledem daňových úlev, které by měly pomoci všem poplatníkům s překlenutím aktuálního nouzového stavu. Některé úlevy nicméně nejsou automatické a je nutné o ně zažádat. Zjistěte, které se vás týkají a jak postupovat.

pokračovat..

Stát podpoří rodinné firmy

Rodinné firmy se podílí 70-90 % na tvorbě světového HDP a 60-80 % na celkové zaměstnanosti. Dle statistik jsou zároveň odolnější vůči krizím, mají nižší míru zadlužení, a naopak vysokou společenskou odpovědnost vůči svým lidem i okolí. To jsou jen některé z přínosů, proč Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) ve spolupráci s partnery připravilo komplexní podporu rodinných podniků. Cílem je pomoc rodinám v úspěšném procesu předávání svých firem na další generaci a dalším rozvoji domácího podnikání a udržení tradic.

pokračovat..

Pojištění odpovědnosti

Pojistit můžete sami sebe, ale i své zaměstnance. Získejte přehled v pojistkách odpovědnosti, které si můžete na trhu sjednat.

pokračovat..

Úroky z prodlení jsou opět vyšší

Výši úroků z prodlení u splácení dluhu z půjčky, částky za dílo nebo služby si mohou věřitel a dlužník dohodnout v libovolné přiměřené výši. Pokud si však procentuální sazbu nedohodnou, platí úroky zákonné, stanovené nařízením vlády na základě vývoje repo sazby České národní banky. Letos se sazba zvýšila už podruhé.

pokračovat..

Zájem o operativní leasing roste

Zájem českých společností o operativní leasing narůstá s jejich velikostí a počtem vozidel firemní flotily. Důvodem je především optimalizace nákladů i možnost pravidelné obměny vozového parku. Operativní leasing funguje jako časově omezený pronájem věci za úplatu formou pravidelných splátek. Na rozdíl od finančního leasingu se však po uplynutí období nájemce nestává vlastníkem věci, tím je nadále leasingová společnost. Operativní leasing nicméně i přesto přináší několik základních výhod:

pokračovat..

Strana 1 z 4