banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Pojištění odpovědnosti

Pojistit můžete sami sebe, ale i své zaměstnance. Získejte přehled v pojistkách odpovědnosti, které si můžete na trhu sjednat.

pokračovat..

Úroky z prodlení jsou opět vyšší

Výši úroků z prodlení u splácení dluhu z půjčky, částky za dílo nebo služby si mohou věřitel a dlužník dohodnout v libovolné přiměřené výši. Pokud si však procentuální sazbu nedohodnou, platí úroky zákonné, stanovené nařízením vlády na základě vývoje repo sazby České národní banky. Letos se sazba zvýšila už podruhé.

pokračovat..

Zájem o operativní leasing roste

Zájem českých společností o operativní leasing narůstá s jejich velikostí a počtem vozidel firemní flotily. Důvodem je především optimalizace nákladů i možnost pravidelné obměny vozového parku. Operativní leasing funguje jako časově omezený pronájem věci za úplatu formou pravidelných splátek. Na rozdíl od finančního leasingu se však po uplynutí období nájemce nestává vlastníkem věci, tím je nadále leasingová společnost. Operativní leasing nicméně i přesto přináší několik základních výhod:

pokračovat..

Žádosti o dotace

Blíží se čas dovolených, odpočinku, cestování … Při svých cestách se snad na každém kroku setkáváme s nejrůznějšími projekty podpořenými z dotací. Může Vás tedy snadno napadnout myšlenka, proč si o nějakou dotaci nepožádat? V tomto článku se tedy budu snažit přiblížit, jak nejlépe „na to“, ale závěrem i upozornit na možné nepříjemné dopady.

pokračovat..

Přerušení živnosti

Existují některá odvětví podnikání, která nejsou výdělečná průběžně celý rok. Dokonce třeba několik měsíců v roce může být výdělek nulový. V tomto období skončila sezona například majitelům ski areálů, vlekařům, majitelům zimních stadionů. Naopak největší nápor teď pocítí provozovatelé koupališť, majitelé zmrzlinových stánků nebo také například stavební firmy. Pro ty, kteří vědí, že v nejbližší době jejich náklady na provoz by byly větší než výdělek, mohou své podnikání přerušit.

pokračovat..

Registr smluv

V Poslanecké sněmovně byl na konci minulého týdne ve třetím závěrečném čtení schválen návrh zcela nového zákona o Registru smluv. Podle nového zákona, jehož hlavním cílem je zabránit korupci, budou mít obce, kraje i stát povinnost zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun v centrálním registru, který povede Ministerstvo vnitra. Zákon byl nyní odeslán k projednání do Senátu.

pokračovat..

Zahájení topné sezóny

S aktuálním poklesem venkovních teplot se množí dotazy na povinnost dodavatelů zahájit dodávky tepla zejména do bytových domů. Většinu dotazů ohledně vytápění zodpoví vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie.

pokračovat..

Nové dálniční kupóny na rok 2016

Vzory dálničních kupónů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem. Tato vyhláška je pravidelně vždy koncem roku novelizována, přičemž novela přináší nové vzory na následující kalendářní rok. I letos vyjde koncem roku novelizující vyhláška, na rozdíl od předchozích let ale nepřinese jen obvyklou změnu drobných detailů a podkladové barvy dálničních kupónů. Nový vzhled dálničních kupónů bude největší změnou za dobu jejich existence. Denní, měsíční a roční kupóny se od sebe nebudou lišit jen barvou, jako dosud, ale také tvarem. Desetidenní známka bude mít tvar žlutého trojúhelníku, měsíční modrého čtverce a roční červeného kruhu. Různé tvary mají zabránit padělání známek a také pomoci dopravní policii a celní správě snadněji rozpoznávat jednotlivé známky na větší vzdálenost.

pokračovat..

Transparenční novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 200/2015 Sb. tzv. transparenční vládní novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, díky které budou muset zdravotní pojišťovny povinně zveřejňovat smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb. Porušení této povinnosti bude sankcionováno až desetimilionovou pokutou. Novela č. 200/2015 Sb. začne platit, s výjimkou některých ustanovení, od patnáctého dne po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. září 2015.

pokračovat..

Senát schválil zavedení kurzarbeitu

Senát schválil novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, do níž se už při projednávání v Poslanecké sněmovně díky pozměňovacímu návrhu dostalo také zavedení příspěvku v době částečné nezaměstnanosti, tzv. kurzarbeitu. Opatření by mělo zaměstnancům firem, které pro ně dočasně nebudou mít práci, zajistit po dobu výpadku příjem ve výši nejméně 70 % mzdy. Zaměstnavatel by hradil 50 % a stát dalších 20 %. Účinnost novely je navržena od prvního dne kalendářního čtvrtletí následujícího po dni jejího vyhlášení, s výjimkou dvou ustanovení, která mají nabýt účinnosti hned dnem vyhlášení.

pokračovat..

Strana 1 z 3

http://shareholderanalytics.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/sasha-bonilova/ https://www.solutionskills.com/exit.php?title=My+College+Guide&url=http://bigtits.city/girl/ai-shinozaki/ http://coastalstock.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/caitlin-arnett/ http://worldterror.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/charity-hodges/ http://stencilserver.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/valerie-cormier/ http://draftrealty.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/valerie-cormier/ http://helioron.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/charity-hodges/ http://intelligentmepsystems.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/monica-monroe/