banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Změny společenských smluv

Od 1. 1. 2014 se firmy řídí novým zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, tzv. zákonem o obchodních korporacích. Zákon ve svých přechodných ustanoveních všem obchodním korporacím ukládá povinnost přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona všechny společenské smlouvy nové právní úpravě a doručit je do sbírky listin. Do 30. 6. tak musí společnosti provést změnu svých zakladatelských listin a stanov.

pokračovat..

Nový občanský zákoník

1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Po padesáti letech tak přestal platit občanský zákoník č. 40/1964 Sb. Nový občanský zákoník je součástí komplexní rekodifikace českého soukromého práva. Nový občanský zákoník má 3081 paragrafů, které jsou tematicky rozděleny do pěti částí. Ve stručných bodech uvádíme nejvýznamnější změny, které nový občanský kodex přináší.

pokračovat..

Jaké změny přinese nový občanský zákoník?

Po padesáti letech přestane v roce 2014 platit současný občanský zákoník. Bude v rámci komplexní rekodifikace českého soukromého práva nahrazen novým občanským zákoníkem. Víte, na co se musíte připravit?

pokračovat..

Strana 3 z 3