banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Zápis do rejstříku u notáře

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (nestr. za ANO) přestavil v pátek novinku, která má od dnešního dne fungovat v plném provozu a díky níž může všech 450 notářů v ČR zapisovat do obchodního rejstříku online. Celý proces zápisu do veřejných rejstříků se tím výrazně zjednoduší, zrychlí a v některých případech dokonce i zlevní.

pokračovat..

Zvýšení maximální povolené rychlosti

Poslanecká sněmovna minulý týden v rámci své 27. schůze schválila ve třetím závěrečném čtení novelu, kterou se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákon o silničním provozu, a další související zákony. Mediálně nejdiskutovanější změnou, kterou novela přináší, a která do ní byla vložena až v druhém čtení při projednávání ve Sněmovně, je zvýšení maximální povolené rychlosti na vybraných úsecích dálnic až na 150 km/h. Novela nyní bude postoupena k projednání Senátu. Účinnost novely je navržena od 31. prosince 2015, s výjimkou některých ustanovení, která mají nabýt účinnosti třicátým dnem po vyhlášení.

pokračovat..

Registrace vozidel od 1. 1. 2015

K 1. 1. 2015 nabyla účinnosti novela č. 239/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Novela přinesla do zákona několik klíčových změn týkajících se registrace vozidel. Nově má celý proces probíhat podle principu "Jedna žádost - jedna návštěva - jeden úřad".

pokračovat..

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK – NĚKOLIK PRAKTICKÝCH RAD

Někteří podnikatelé nejsou příliš aktivní při vymáhání svých peněžních pohledávek. Ze zkušenosti přitom vím, že mnoho dlužníků zaplatí dobrovolně už poté, co jim advokát zašle stručnou výzvu k zaplacení s pohrůžkou žaloby. V tomto příspěvku se pokusím sdělit několik praktických rad, jak si při vymáhání pohledávek legální cestou počínat.

pokračovat..

Snížení limitu pro platby v hotovosti

Dalším předpisem, který minulý týden vyšel ve Sbírce zákonů, je novela č. 261/2014 Sb., kterou se mění některé zákony v oblasti finančního trhu. Konkrétně novela mění tři zákony. Nejvýraznější změnou, kterou novela č. 261/2014 Sb. obsahuje, je snížení limitu pro platby v hotovosti z dosavadních 350 tisíc korun na 270 tisíc korun. Snížení limitu začne platit od 1. prosince 2014.

pokračovat..

Zrušení poplatků u lékaře a za recept

Jedním ze zákonů, který minulý týden vyšel ve Sbírce zákonů, je novela č. 256/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Novelou č. 256/2014 Sb. se ruší třicetikorunové poplatky u lékaře a za recept v lékárnách. Ze všech regulačních poplatků tak zůstanou zachovány jen devadesátikorunové platby za pohotovost. Novela vyšla ve Sbírce zákonů dne 19. listopadu 2014 a účinnosti nabude 1. 1. 2015.

pokračovat..

Použití zimních pneumatik

Od zítřka, tedy od 1. listopadu, začne již čtvrtá sezóna, ve které mají řidiči povinnost plošného použití zimních pneumatik. Řidiči je musí použít vždy, když bude na vozovce ležet souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo lze tyto jevy vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat.

pokračovat..

Povinnosti zaměstnavatele v horku

Díky stávajícímu horkému počasí mohou být zaměstnanci při práci vystavováni vyšším teplotám a tedy zhoršeným pracovním podmínkám. Je nutné dbát zejména na zajištění pitného režimu. Při loňské vlně vysokých denních teplot vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí informaci, ve které mimo jiné připomíná povinnost zaměstnavatelů zajistit na pracovišti dostatek nápojů. Ministerstvo zdravotnictví dnes zveřejnilo Upozornění hlavního hygienika ČR, kterým apeluje na dodržování pitného režimu.

pokračovat..

Definitivní konec anonymních akcií

K dnešnímu dni končí v České republice tzv. anonymní akcie. Akcie, k jejichž vlastnictví se majitelé do dnešního dne nepřihlásí, ztratí hodnotu. Zákon o obchodních korporacích, který od 1. ledna 2014 nahradil původní obchodní zákoník, již tzv. anonymní akcie nepřipouští. Lhůta pro jejich změnu do 30. 6. 2014 je stanovena zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Zákon ukládá povinnosti jak akciovým společnostem, tak jednotlivým akcionářům.

pokračovat..

Povinné internetové stránky

Povinnost zřídit internetové stránky ukládá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, přímo jen akciovým společnostem. Těm také nařizuje uvádět na svých internetových stránkách všechny údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách. Společnost s ručením omezeným nemá podle zákona povinnost internetové stránky zřídit, ale pokud to udělá, vztahují se na ně stejná pravidla jako na stránky akciových společností.

pokračovat..