banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 200/2015 Sb. tzv. transparenční vládní novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, díky které budou muset zdravotní pojišťovny povinně zveřejňovat smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb. Porušení této povinnosti bude sankcionováno až desetimilionovou pokutou. Novela č. 200/2015 Sb. začne platit, s výjimkou některých ustanovení, od patnáctého dne po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. září 2015.


Novelou č. 200/2015 Sb. se kromě zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, mění také související ustanovení zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Podle novely č. 200/2015 Sb. budou smlouvy zdravotních pojišťoven s poskytovateli zdravotních služeb, tedy s lékaři a nemocnicemi, účinné až se zveřejněním. Zdravotní pojišťovny budou smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb, a to včetně všech změn a dodatků, zveřejňovat povinně. Za porušení povinnosti může pojišťovna dostat až desetimilionovou pokutu. Zveřejňování smluv už poslanci a senátoři řešili koncem loňského roku, tehdy to ale senátoři odmítli, protože nesouhlasili, aby problematika byla do zákona vložena formou přílepku k tzv. lázeňské novele (psali jsme zde).

Tzv. transparenční novela také jasně definuje překážky pro výkon funkce ředitele a člena orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, aby se zamezilo střetu zájmů. V orgánech zdravotních pojišťoven tak nebude nikdo, kdo by měl majetkovou či rozhodovací účast u některého z poskytovatelů zdravotních služeb nebo distributora léků apod. Stejně bude vyloučena i účast ve firmách dodavatelů jiných služeb, např. IT technologií. Způsobilost, tedy neexistence výše uvedených překážek pro výkon funkce ve zdravotní pojišťovně, se bude prokazovat čestným prohlášením.

Novela č. 200/2015 Sb. také bude chránit klienty pojišťoven před snahami o jejich "přetahování" ke konkurenční pojišťovně. Nově bude zcela zakázán nábor pojištěnců prostřednictvím třetích osob. Nábor tedy budou smět provádět výlučně kmenoví zaměstnanci zdravotních pojišťoven, za jejichž jednání ponese příslušná pojišťovna odpovědnost. Ke sloučení dvou pojišťoven má být nově nutný souhlas nejméně dvou třetin členů správních rad a schvalovat ho bude vláda.

Novela č. 200/2015 Sb. přináší i několik změn, které se pozitivně dotknou přímo jednotlivých pojištěnců. Nově bude možné měnit zdravotní pojišťovnu ve dvou termínech kalendářního roku, k 1. lednu a k 1. červenci, doposud je to možné pouze k 1. lednu. Dvanáctiměsíční interval mezi přestupy bude zachován. Do novely se také nakonec dostalo ustanovení, podle nějž bude lidem nad 65 let věku plošně hrazeno očkování proti pneumokokovým infekcím, očkování bude dobrovolné. A v případě dlouhodobého pobytu v zahraničí bude pojištěnec nově hradit pojistné pouze za tu dobu, po níž neprokáže uzavření zdravotního pojištění v zahraničí.

 
Alfa9