banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Limit pro plátcovství DPH se od roku 2023 zvýší

S účinností od 1. ledna 2023 se zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 na 2 miliony korun za 12 po sobě jdoucích měsíců. V důsledku toto se na dvoumilionovou částku zvýší také hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Zatím se jedná o návrh. Konečná podoba zákona se může ještě lišit. 

pokračovat..

Novela zákona sníží počet vozidel podléhajících silniční dani

Široká skupina podnikatelů, kteří provozují běžný vozový park osobních a nákladních vozidel si od letošního roku jistě oddechne. Podle nového konceptu silniční daně se daň totiž bude platit jen za vybraná vozidla a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. Předmětem daně tak už nejsou žádná osobní vozidla, ale ani nákladní a ostatní vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny.

pokračovat..

Konec záloh na silniční daň

V reakci na rychlý nárůst cen pohonných hmot vláda rozhodla o zrušení platby záloh na silniční daň pro všechny poplatníky, tedy fyzické nebo právnické osoby provozující vozidlo registrované v ČR, které jsou zároveň zapsány v technickém průkazu. Může jít také o zaměstnavatele, kteří vyplácí cestovní náhrady zaměstnancům za použití jejich vozidla k výkonu práce, pokud nemají sami daňovou povinnost.

pokračovat..

Účetní závěrku za vás může vložit finanční úřad

Obchodní korporace, které nemají povinnost předávat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku skrze Českou národní banku, ji mohou nyní vkládat prostřednictvím finančního úřadu.

pokračovat..

Zvýšení sazeb náhrad za pohonné hmoty

Ministerstvo práce a sociálních věcí zvýšilo v průběhu října sazby náhrad za pohonné hmoty, čímž reagovalo na skokový růst cen pohonných hmot v poslední době. Průměrná cena pohonných hmot se využívá hlavně v případech, kdy zaměstnanec nemůže prokázat zaměstnavateli náklady na tankování. Cestovní náhrady za pohonné hmoty a sazby jsou stanoveny vyhláškou MPSV ČR a jsou pravidelně aktualizovány vždy k 1. lednu.

pokračovat..

Vyúčtování elektřiny a plynu bude do konce roku bez DPH

Pro období listopadu a prosince 2021 vešlo v platnost rozhodnutí o prominutí přiznávání DPH z dodávek elektřiny a plynu. Důvodem je mimořádná událost v podobě skokového nárůstu cen energií v posledních týdnech. Vláda předběžně schválila podobný institut i pro celý příští rok 2022, a to formou osvobození od daně s nárokem na odpočet daně na vstupu. Jeho uplatnění je však zatím nejisté.

pokračovat..

Pozor na častou chybu v předmětu podnikání

Uvedení předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace je povinnou náležitostí společenských smluv firem. Jejím cílem je zajistit, aby obchodní korporace vykonávala výlučně činnosti, které jí její společníci nebo členové určili. Mnoho firem nicméně tuto povinnost řeší tím, že jako předmět podnikání uvádí např. „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu (sp. zn. 27 Cdo 3549/2020) jde však o chybný postup. Vymezení není dostatečně určité, a tento zápis tudíž odporuje § 25 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných rejstřících. Jako předmět podnikání jej však uvádí mnoho firem, odhadem jde o více než polovinu právnických osob v ČR.

pokračovat..

Jak ovlivní odstupné platbu za zdravotní pojištění?

Podle § 67 zákoníku práce má na odstupné nárok zaměstnanec, s nímž zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr, například z důvodu zrušení nebo přemístění firmy (případně její části), nebo nadbytečnosti zaměstnance apod. Optikou zdravotního pojištění řeší výplatu odstupného zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Podle § 3 odst. 2 patří odstupné mezi výjimky mezi příjmy nezahrnutými do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. Tudíž se z něj pojistné neodvádí.

pokračovat..

Nákupy z e-shopů mimo EU se prodraží

Levné nákupy z čínských a dalších e-shopů mimo země EU tak, jak je spotřebitelé znali, končí. Doposud byly drobné zásilky do hodnoty 22 Eur od obchodníků z nečlenských států osvobozeny od povinnosti platit DPH, které se vypočítává z celkové ceny zásilky (včetně ceny za dopravu). Od 1. července 2021 však budou i tyto zásilky podléhat zdanění, jejich nákup se tím prodraží. Dojde tak na základě implementace nové evropské směrnice o DPH, která upravuje právní předpisy v oblasti přeshraničního elektronického obchodování.

pokračovat..

Změny v uplatňování DPH u elektronického obchodování

Od 1. července 2021 dojde ke změnám v uplatňování daně z přidané hodnoty u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Novela se týká se pravidel pro určení členského státu zdanění. Ovlivní zejména prodejce, kteří prodávají zboží koncovým zákazníkům do jiných členských států EU například prostřednictvím e-shopů. Je zaveden společný limit ve výši 10 000 EUR bez daně pro prodej zboží na dálku a poskytnutí tzv. TBE služeb do všech členských státu dohromady v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce.

pokračovat..

Strana 1 z 23

porn sucking boobs http://www.glorioustronics.com/redirect.php?link=https://hugetits.win/ http://m.shopinkansascity.com/redirect.aspx?url=https://hugetits.win/ http://www.trackroad.com/conn/garminimport.aspx?returnurl=https://hugetits.win/ porn-spider.com https://cse.google.so/url?sa=t&url=https://hugetits.win/ selena castro boobs http://web.fullsearch.com.ar/?url=https://hugetits.win/