banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Minimální zálohy OSVČ v roce 2024

Minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ se zvyšují každý rok. Letos ale kromě zvýšení průměrné mzdy, od které se odvíjí minimální zálohy, do výpočtu zasáhl i tzv. konsolidační balíček. Ten od 1. ledna 2024 totiž mění způsob výpočtu vyměřovacího základu.

pokračovat..

Přehled daňových změn v konsolidačním balíčku

K 1. lednu 2024 nabývají účinnosti novinky v oblasti daně z příjmů právnických osob a v účetnictví, které přináší tzv. konsolidační balíček, jenž byl podepsán Prezidentem České republiky v závěru měsíce listopadu 2023. Níže vám přehledně nabízíme ty nejdůležitější z nich.

pokračovat..

Dobrovolná registrace k DPH

Plátcem DPH je fyzická nebo právnická osoba, která vykonává ekonomickou činnost a která se dobrovolně nebo ze zákonné povinnosti registrovala jako plátce DPH. Povinnost stát se plátcem DPH mají fyzické nebo právnické osoby, u kterých roční hodnota obratu překročila 2 miliony korun za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, ale také například subjekty, které poskytují nebo přijímají služby z jiné země EU.

pokračovat..

Daňové povinnosti a novinky v roce 2023

Abyste se v daňové problematice pro rok 2023 co nejlépe zorientovali, připravili jsme si pro vás stručný přehled daňovými povinnostmi a novinkami.

pokračovat..

Daň z nemovitosti: Složenky byly zrušeny, platbu proveďte do konce května

Do 31. května musí všichni majitelé nemovitostí v České republice zaplatit daň z nemovitých věcí. Platby lze provést v hotovosti, převodem nebo prostřednictvím platební karty. Pokud poplatník neobdrží složenku do středy 25. května, měl by se okamžitě obrátit na místně příslušný finanční úřad.

pokračovat..

Cestovní náhrady v roce 2023

Zaměstnanec, který na služební cestě použil svůj vlastní vůz má nárok na náhradu za každý kilometr jízdy i spotřebované pohonné hmoty.

pokračovat..

Navýšení stravného v roce 2023

Sazby tuzemského stravného pro mzdovou i platovou sféru byly pro letošní rok zvýšeny a stanoví se v minimální výši podle délky pracovní cesty následovně:

pokračovat..

Konec EET je v dohledu

Šest let v Česku fungovala elektronická evidence tržeb, která ukládala podnikatelům povinnost evidovat elektronicky veškeré své tržby. Během pandemie byla EET dočasně pozastavena a s účinností od 1. ledna 2023 definitivně končí. Nadále však budou obchodníci muset evidovat platby v hotovosti.

pokračovat..

Požádejte o přeplatek na silniční dani

Zálohy na silniční daň byly od 1. 1. 2022 zrušeny. I přesto Finanční správa stále eviduje u stávajících i bývalých poplatníků silniční daně vysoký přeplatek v celkové výši zhruba 1,5 milionu korun. A to nejen z letošního roku, ale i z dřívějšího období. Ověřte si, zda se přeplatek netýká náhodou i vás. Bližší detail se dozvíte po přihlášení na portálu daňové správy nebo u místně příslušného správce daně.

pokračovat..

Minimální platba na nemocenské pojištění OSVČ bude od ledna vyšší

Sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ činí 2,1 % z měsíčního vyměřovacího základu. OSVČ se nemocenského pojištění mohou účastnit dobrovolně na základě žádosti podané České správě sociálního zabezpečení.

pokračovat..

Strana 1 z 24