banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Konec EET je v dohledu

Šest let v Česku fungovala elektronická evidence tržeb, která ukládala podnikatelům povinnost evidovat elektronicky veškeré své tržby. Během pandemie byla EET dočasně pozastavena a s účinností od 1. ledna 2023 definitivně končí. Nadále však budou obchodníci muset evidovat platby v hotovosti.

pokračovat..

Požádejte o přeplatek na silniční dani

Zálohy na silniční daň byly od 1. 1. 2022 zrušeny. I přesto Finanční správa stále eviduje u stávajících i bývalých poplatníků silniční daně vysoký přeplatek v celkové výši zhruba 1,5 milionu korun. A to nejen z letošního roku, ale i z dřívějšího období. Ověřte si, zda se přeplatek netýká náhodou i vás. Bližší detail se dozvíte po přihlášení na portálu daňové správy nebo u místně příslušného správce daně.

pokračovat..

Minimální platba na nemocenské pojištění OSVČ bude od ledna vyšší

Sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ činí 2,1 % z měsíčního vyměřovacího základu. OSVČ se nemocenského pojištění mohou účastnit dobrovolně na základě žádosti podané České správě sociálního zabezpečení.

pokračovat..

Daňové přiznání až od hranice 50 000 Kč

Dosud se povinnost podat daňové přiznání týká všech osob, které mají příjmy nad 15 000 Kč ročně – pakliže se nejedná o příjmy osvobozené od daně nebo o příjmy, na které se uplatňuje srážková daň podle zvláštní sazby. V roce 2023 by tento limit měl vzrůst až na 50 000 Kč, a to i pro OSVČ, které vstoupily do režimu paušální daně. Vedle příjmů ze samostatné činnosti mohou do příjmů zahrnout i ostatní příjmy jako nájem nebo kapitálový majetek.

pokračovat..

Koho se týká povinnost auditu účetní závěrky?

Účetní závěrka ze zákona musí obsahovat: rozvahu (bilanci), výkaz zisků a ztrát, přílohu a popřípadě přehled o peněžních tocích (cash-flow) a přehled o změnách ve vlastním kapitálu. Mikro a malé účetní jednotky sestavují pouze rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu. Zákon o účetnictví nicméně stanovuje také účetní jednotky, které musí povinně vykazovat i výkaz cash-flow a výkaz o změnách ve vlastním kapitálu.

pokračovat..

Jak uspořádat valnou hromadu kvůli projednání účetní závěrky?

V rámci valné hromady společníci obchodní společnosti mimo jiné projednávají účetní závěrku (řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou). Podle zákona o obchodních korporacích je povinností projednat řádnou účetní závěrku nejdéle do 6 měsíců posledního dne předcházejícího účetnímu období. Na jejím schválení jsou přímo závislé i další kroky – jako rozdělení zisku.

pokračovat..

Limit pro plátcovství DPH se od roku 2023 zvýší

S účinností od 1. ledna 2023 se zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 na 2 miliony korun za 12 po sobě jdoucích měsíců. V důsledku toto se na dvoumilionovou částku zvýší také hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Zatím se jedná o návrh. Konečná podoba zákona se může ještě lišit. 

pokračovat..

Novela zákona sníží počet vozidel podléhajících silniční dani

Široká skupina podnikatelů, kteří provozují běžný vozový park osobních a nákladních vozidel si od letošního roku jistě oddechne. Podle nového konceptu silniční daně se daň totiž bude platit jen za vybraná vozidla a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. Předmětem daně tak už nejsou žádná osobní vozidla, ale ani nákladní a ostatní vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny.

pokračovat..

Konec záloh na silniční daň

V reakci na rychlý nárůst cen pohonných hmot vláda rozhodla o zrušení platby záloh na silniční daň pro všechny poplatníky, tedy fyzické nebo právnické osoby provozující vozidlo registrované v ČR, které jsou zároveň zapsány v technickém průkazu. Může jít také o zaměstnavatele, kteří vyplácí cestovní náhrady zaměstnancům za použití jejich vozidla k výkonu práce, pokud nemají sami daňovou povinnost.

pokračovat..

Účetní závěrku za vás může vložit finanční úřad

Obchodní korporace, které nemají povinnost předávat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku skrze Českou národní banku, ji mohou nyní vkládat prostřednictvím finančního úřadu.

pokračovat..

Strana 1 z 24