banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Jak ovlivní odstupné platbu za zdravotní pojištění?

Podle § 67 zákoníku práce má na odstupné nárok zaměstnanec, s nímž zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr, například z důvodu zrušení nebo přemístění firmy (případně její části), nebo nadbytečnosti zaměstnance apod. Optikou zdravotního pojištění řeší výplatu odstupného zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Podle § 3 odst. 2 patří odstupné mezi výjimky mezi příjmy nezahrnutými do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. Tudíž se z něj pojistné neodvádí.

pokračovat..

Nákupy z e-shopů mimo EU se prodraží

Levné nákupy z čínských a dalších e-shopů mimo země EU tak, jak je spotřebitelé znali, končí. Doposud byly drobné zásilky do hodnoty 22 Eur od obchodníků z nečlenských států osvobozeny od povinnosti platit DPH, které se vypočítává z celkové ceny zásilky (včetně ceny za dopravu). Od 1. července 2021 však budou i tyto zásilky podléhat zdanění, jejich nákup se tím prodraží. Dojde tak na základě implementace nové evropské směrnice o DPH, která upravuje právní předpisy v oblasti přeshraničního elektronického obchodování.

pokračovat..

Změny v uplatňování DPH u elektronického obchodování

Od 1. července 2021 dojde ke změnám v uplatňování daně z přidané hodnoty u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Novela se týká se pravidel pro určení členského státu zdanění. Ovlivní zejména prodejce, kteří prodávají zboží koncovým zákazníkům do jiných členských států EU například prostřednictvím e-shopů. Je zaveden společný limit ve výši 10 000 EUR bez daně pro prodej zboží na dálku a poskytnutí tzv. TBE služeb do všech členských státu dohromady v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce.

pokračovat..

Novinky v čerpání dovolené od roku 2021

Novela zákoníku práce s číslem 285/2020 Sb. přinesla začátkem letošního roku velké změny v oblasti čerpání řádné dovolené. Slibuje rovnější podmínky pro zaměstnance a také určité zjednodušení a zpřesnění výpočtu.

pokračovat..

Kompenzační bonus vzroste na 1000 korun denně, ale ne pro všechny

Nový kompenzační bonus pro živnostníky a společnosti s ručením omezeným se navýší z 500 korun na hodnotu 1000 korun za den a bude vyplácen zpětně od 1. února 2021. Dosáhne na něj obecně více žadatelů, avšak jsou i výjimky.

pokračovat..

Podmínky kompenzačního bonusu pro OSVČ

Kompenzační bonus náleží subjektům, které mají v souvislosti s probíhajícími opatřeními proti rozšíření onemocnění COVID-19 omezenou nebo zakázanou činnost.

pokračovat..

Přihlášení k paušální dani je možné nejdéle do 11. ledna 2020

Zavedení paušální daně bylo definitivně přijato a vejde v platnost od 1. ledna 2021. Příjem oznámení od podnikatelů o dobrovolném vstupu do paušálního režimu daně finanční správa již spustila v pondělí 7. prosince 2020. Uzavírka přihlášek je v pondělí 11. ledna 2021.

pokračovat..

Testy na koronavirus: Jak je to s daňovou uznatelností?

V případě povinných testů na COVID-19 zaměstnanců jsou náklady povinným výdajem zaměstnavatele podle § 24 zákona o daních z příjmů a jsou daňově uznatelné.

pokračovat..

Jednatelé v jednočlenných s.r.o. mají problém získat podporu

Pracovněprávní vztahy v jednočlenných společnostech s ručením omezeným jsou dlouhodobě předmětem sporů. Typicky se situace aktuálně projevila v rámci čerpání příspěvků z aktuálního programu Antivirus. Úřady práce odmítají vyplácet podporu jednatelům, jejichž pracovní smlouvy neuznávají za platné.

pokračovat..

Superhrubou mzdu zřejmě nahradí dvě sazby daně

Od roku 2008 se daň z příjmů počítá z tzv. superhrubé mzdy, nikoliv jen z hrubé mzdy. Běžní zaměstnanci tak přichází o vyšší částku ze svých výdělků než dříve. Tento stav by se měl nyní změnit v jejich prospěch.

pokračovat..

Strana 3 z 24