banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Dosud se povinnost podat daňové přiznání týká všech osob, které mají příjmy nad 15 000 Kč ročně – pakliže se nejedná o příjmy osvobozené od daně nebo o příjmy, na které se uplatňuje srážková daň podle zvláštní sazby. V roce 2023 by tento limit měl vzrůst až na 50 000 Kč, a to i pro OSVČ, které vstoupily do režimu paušální daně. Vedle příjmů ze samostatné činnosti mohou do příjmů zahrnout i ostatní příjmy jako nájem nebo kapitálový majetek.


Návrh zákona aktuálně čeká ve Sněmovně na druhé čtení – první návrh uváděl částku limitu poloviční. Rozpočtový výbor nicméně navrhl zvýšení hranice z důvodu rychlého růstu cenové hladiny od poslední historické změny limitu.