banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Minimální zálohy OSVČ v roce 2024

Minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ se zvyšují každý rok. Letos ale kromě zvýšení průměrné mzdy, od které se odvíjí minimální zálohy, do výpočtu zasáhl i tzv. konsolidační balíček. Ten od 1. ledna 2024 totiž mění způsob výpočtu vyměřovacího základu.

pokračovat..

Přehled daňových změn v konsolidačním balíčku

K 1. lednu 2024 nabývají účinnosti novinky v oblasti daně z příjmů právnických osob a v účetnictví, které přináší tzv. konsolidační balíček, jenž byl podepsán Prezidentem České republiky v závěru měsíce listopadu 2023. Níže vám přehledně nabízíme ty nejdůležitější z nich.

pokračovat..

Dobrovolná registrace k DPH

Plátcem DPH je fyzická nebo právnická osoba, která vykonává ekonomickou činnost a která se dobrovolně nebo ze zákonné povinnosti registrovala jako plátce DPH. Povinnost stát se plátcem DPH mají fyzické nebo právnické osoby, u kterých roční hodnota obratu překročila 2 miliony korun za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, ale také například subjekty, které poskytují nebo přijímají služby z jiné země EU.

pokračovat..

Daňové povinnosti a novinky v roce 2023

Abyste se v daňové problematice pro rok 2023 co nejlépe zorientovali, připravili jsme si pro vás stručný přehled daňovými povinnostmi a novinkami.

pokračovat..

Daň z nemovitosti: Složenky byly zrušeny, platbu proveďte do konce května

Do 31. května musí všichni majitelé nemovitostí v České republice zaplatit daň z nemovitých věcí. Platby lze provést v hotovosti, převodem nebo prostřednictvím platební karty. Pokud poplatník neobdrží složenku do středy 25. května, měl by se okamžitě obrátit na místně příslušný finanční úřad.

pokračovat..

Požádejte o přeplatek na silniční dani

Zálohy na silniční daň byly od 1. 1. 2022 zrušeny. I přesto Finanční správa stále eviduje u stávajících i bývalých poplatníků silniční daně vysoký přeplatek v celkové výši zhruba 1,5 milionu korun. A to nejen z letošního roku, ale i z dřívějšího období. Ověřte si, zda se přeplatek netýká náhodou i vás. Bližší detail se dozvíte po přihlášení na portálu daňové správy nebo u místně příslušného správce daně.

pokračovat..

Minimální platba na nemocenské pojištění OSVČ bude od ledna vyšší

Sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ činí 2,1 % z měsíčního vyměřovacího základu. OSVČ se nemocenského pojištění mohou účastnit dobrovolně na základě žádosti podané České správě sociálního zabezpečení.

pokračovat..

Daňové přiznání až od hranice 50 000 Kč

Dosud se povinnost podat daňové přiznání týká všech osob, které mají příjmy nad 15 000 Kč ročně – pakliže se nejedná o příjmy osvobozené od daně nebo o příjmy, na které se uplatňuje srážková daň podle zvláštní sazby. V roce 2023 by tento limit měl vzrůst až na 50 000 Kč, a to i pro OSVČ, které vstoupily do režimu paušální daně. Vedle příjmů ze samostatné činnosti mohou do příjmů zahrnout i ostatní příjmy jako nájem nebo kapitálový majetek.

pokračovat..

Limit pro plátcovství DPH se od roku 2023 zvýší

S účinností od 1. ledna 2023 se zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 na 2 miliony korun za 12 po sobě jdoucích měsíců. V důsledku toto se na dvoumilionovou částku zvýší také hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Zatím se jedná o návrh. Konečná podoba zákona se může ještě lišit. 

pokračovat..

Novela zákona sníží počet vozidel podléhajících silniční dani

Široká skupina podnikatelů, kteří provozují běžný vozový park osobních a nákladních vozidel si od letošního roku jistě oddechne. Podle nového konceptu silniční daně se daň totiž bude platit jen za vybraná vozidla a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. Předmětem daně tak už nejsou žádná osobní vozidla, ale ani nákladní a ostatní vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny.

pokračovat..

Strana 1 z 12