banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

DPH – přenesení daňové povinnosti na odběratele v roce 2015

Novela č. 360/2014 Sb., která vyšla ve Sbírce zákonů 31. prosince 2014, rozšiřuje mimo jiné režim přenesení daňové povinnosti na odběratele při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedené v příloze č. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a to na základě vydání nařízení vlády. Příslušné nařízení vlády vyšlo ve Sbírce zákonů současně s novelou 31. prosince 2014 pod číslem 361/2014 Sb.

Režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) spočívá v tom, že povinnost přiznat DPH se přesouvá z dodavatele na odběratele. V současné době se tento režim používá například při poskytnutí stavebních nebo montážních prací nebo při dodání některých druhů odpadů. 

pokračovat..

Změny v zákoně o DPH od roku 2015

Poslanecká sněmovna dnes definitivně schválila rozsáhlou novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jejímž hlavním cílem je zamezit daňovým únikům. Novela zavádí od roku 2016 elektronická kontrolní hlášení, rozšiřuje použití režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge), zachovává limit pro povinnou registraci k DPH na jednom milionu korun, rozšiřuje zdanění stavebních pozemků a suroviny pro výrobu potravin pro lidi s celiakií a fenylketonurií zařazuje do nově vzniklé desetiprocentní sazby daně. Novelu vrátil Sněmovně Senát s pozměňovacími návrhy, které poslanci nakonec přijali a schválili zákon ve znění navrženém senátory.

pokračovat..

Sněmovna schválila novelu zákona o dani z nemovitých věcí

Koncem minulého týdne schválili poslanci ve třetím závěrečném čtení novelu zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, jejímž hlavním cílem je zpřesnění některých ustanovení zákona v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Její účinnost byla původně plánována na začátek příštího roku, poslanci ji ale posunuli o jeden rok na 1. leden 2016.

pokračovat..

Pozor na platby na zrušené účty finančních úřadů

Finanční správa s blížícím se koncem roku znovu upozorňuje na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015. Ještě do konce tohoto roku budou chybné platby automaticky převedeny na správné bankovní účty finančních úřadů. K 1. 1. 2015 však skončí dvouleté přechodné období a od příštího roku tak všechny platby, zaslané na bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů, budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců.

pokračovat..

Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě

Daňové zvýhodnění rodin s více dětmi se od příštího roku zvýší. Součástí rozsáhlé novely zákona o daních z příjmů je mimo jiné také navýšení daňové slevy na druhé, třetí a každé další dítě. Novela vyšla ve Sbírce zákonů 21. listopadu 2014 pod č. 267/2014 Sb. a účinnosti nabude 1. ledna 2015.

pokračovat..

Novela zákona o daních z příjmů

Dalším předpisem, který minulý týden na své 26. schůzi schválil Senát, je i poměrně rozsáhlá novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Novela zvyšuje daňovou slevu na druhé a třetí dítě a vrací základní slevu na poplatníka pracujícím důchodcům. Zároveň se novelou omezují výdajové paušály pro živnostníky. Novela má platit od příštího roku.

pokračovat..

Třetí sazba DPH

Senát dnes hladce schválil novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterou se od 1. 1. 2015 zavádí další sazba DPH ve výši 10 %. Základní sazba ve výši 21 % a dosavadní snížená sazba ve výši 15 % zůstávají i nadále, nová sazba ve výši 10 % bude od nového roku zavedena jako druhá snížená sazba. Nové desetiprocentní sazbě budou podléhat léky, veterinární léčiva, knihy a kojenecká výživa.

pokračovat..

Nespolehlivý plátce DPH

Finanční správa vydala tiskovou zprávu, kterou připomíná, že od 1. 10. 2014 platí přísnější podmínky pro aplikaci institutu tzv. "nespolehlivého plátce DPH". Pravidla jsou zavedena dodatkem č. 2 k informaci k aplikaci §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterým se upravuje institut tzv. nespolehlivého plátce. Do zákona o DPH byl institut nespolehlivého plátce zaveden technickou novelou č. 502/2012 Sb. Informací GFŘ je jasně definováno, kdo bude označen jako nespolehlivý plátce.

pokračovat..

Přehled o příjmech a výdajích a doplatky pojistného za rok 2013

Dnešní článek je upozorněním pro OSVČ, že lhůta pro podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013 končí již tento pátek. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 musí podat každá osoba samostatně výdělečně činná zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení do 2. května 2014. Výjimkou jsou pouze osoby, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Těm se termín pro podání přehledu posouvá na 1. srpna 2014. Doplatky pojistného je třeba zaplatit do 8 dnů následujících po dni, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích.

pokračovat..

Daň z nemovitostí - FÚ rozesílají složenky

Právě v těchto dnech jsou poplatníkům daně z nemovitostí rozesílány první složenky s aktuální výší jejich daňové povinnosti. Daň je třeba uhradit tak, aby příslušná částka byla připsána na účet finančního úřadu nejpozději 2. 6. 2014. Poplatky z prodlení hrozí při zpoždění delším než 4 pracovní dny. Ministerstvo financí i letos vydalo informační leták k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí. 

pokračovat..

Strana 9 z 10