banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Přinášíme Vám stručný souhrn slev, které poplatník při splnění potřebných podmínek může v daňovém přiznání za rok 2014 uplatnit. Slevy na dani jsou legálním způsobem, jak snížit konečnou výši daně, kterou získáme vynásobením základu daně koeficientem 0,15. Jde tedy o slevu z již vypočtené patnáctiprocentní daně. Slev může poplatník uplatnit i více najednou. Podmínky pro uplatnění jednotlivých slev jsou definovány v příslušných paragrafech zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a vysvětleny v pokynech k daňovému přiznání, které jsou součástí formuláře Přiznání k dani z příjmů.

 
Stručný přehled konkrétních částek, které lze uplatnit jako slevu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2014:
 
Sleva na poplatníka podle § 35ba v roční výši 24 840 Kč je určena všem poplatníkům, včetně studentů a pracujících starobních důchodců, podrobně jsme o ní psali v samostatném článku.
 
Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti je podle § 35ba v roční výši 24 840 Kč (psali jsme zde). Tuto slevu ovšem nemohou uplatnit poplatníci, kteří používají tzv. výdajové paušály.
 
Sleva na dítě umožňuje podle § 35c odečtení částky 13 404 Kč ročně na každé vyživované dítě, které žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti (podrobnosti v samostatném článku). Také na tuto slevu nemá nárok ten, kdo používá tzv. výdajové paušály.
 
Sleva za umístění dítěte podle § 35bb je letošní novinkou a je určena rodičům předškolních dětí, kteří své dítě umístí v registrovaném zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy. Slevu lze uplatnit zpětně za celý rok 2014 ve výši skutečně vynaložených prostředků za pobyt dítěte v zařízení, maximálně však do částky 8 500 Kč (psali jsme zde).
 
Sleva pro studenty, tedy poplatníky, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání je podle § 35ba vázána na potvrzení školy. Nárok na slevu ve výši 4 020 Kč ročně má student do věku 26 let, v případě doktorského studia do věku 28 let. Co přesně se rozumí soustavnou přípravou na budoucí povolání, upřesňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Sleva je poskytována pouze za měsíce, ve kterých jsou splněny zákonem požadované podmínky.
 
Sleva pro poplatníky pobírající invalidní důchod se liší podle stupně invalidity. Podle § 35ba má držitel invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně nárok na slevu 2 520 Kč za rok, v případě důchodu pro invaliditu třetího stupně na 5 040 Kč ročně. Je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P může uplatnit slevu ve výši 16 140 Kč za rok. Slevu lze uplatnit jen za kalendářní měsíce, ve kterých poplatník splňuje potřebné podmínky. 
 
Sleva na zaměstnance se zdravotním postižením je určena zaměstnavatelům, ať už se jedná o fyzické nebo právnické osoby. Podle § 35 může zaměstnavatel uplatnit slevu ve výši 18 000 Kč ročně na každého zaměstnance se zdravotním postižením a 60 000 Kč na zaměstnance s těžším zdravotním postižením.
 
Alfa9