banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Letos budeme již popáté podávat daňové přiznání k dani z příjmů podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, který vstoupil v platnost 1. 1. 2011. V oblasti termínů pro podání daňového přiznání a splatnosti daně z příjmů se oproti loňskému roku nic nemění.  Za den podání se považuje den, kdy poplatník odevzdá přiznání na finančním úřadě, podá na poště, či ho odešle prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky. Posledním dnem, kdy tak lze učinit, je pro letošní rok středa 1. dubna 2015.

 
Daňové přiznání musíme tedy letos podat na finanční úřad do středy 1. dubna. Poplatníci, za něž daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí daňové přiznání podat a daň zaplatit nejpozději 1. července 2015. Do 1. dubna ale musí tuto skutečnost doložit svému správci daně.
 
Daň je podle § 166 odst. 1 písm. a) daňového řádu uhrazena až připsáním na účet správce daně a nikoli v den odeslání platby. Chce-li mít poplatník jistotu, že daň bude uhrazena včas, měl by peníze prostřednictvím banky odeslat s dostatečným předstihem. Určitým změkčením tohoto ustanovení je v zákoně zakotvená pětidenní liberační lhůta. Úrok z prodlení se začíná počítat až od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti. Letos je tedy tímto hraničním datem, od kterého se při nezaplacení již počítají úroky z prodlení, čtvrtek 9. dubna.
 
Finanční správa ČR i letos přijala řadu opatření pro plynulý výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Mnohé finanční úřady plánují v závěru měsíce prodloužit své běžné úřední hodiny a také budou vybírat daňová přiznání od veřejnosti i mimo své obvyklé úřadovny, ve vybraných obcích. Přesný rozpis výjezdů zaměstnanců FÚ do obcí.
 
Generální finanční ředitelství radí veřejnosti, aby plně využila všech služeb a informací, které Finanční správa ČR poskytuje na svých webových stránkách. Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu na Daňovém portálu na www.daneelektronicky.cz. Pouze k vyplnění a následnému vytištění daňového přiznání slouží tzv. „Interaktivní formuláře“ na www.financnisprava.cz v záložce „Daňové tiskopisy“. Výraznou změnou ve způsobu podání je povinnost podávat daňová přiznání a další povinná oznámení daňové správě výhradně elektronicky, tato nová povinnost se od 1. 1. 2015 týká všech, kdo mají zprovozněnou datovou schránku.
 
Alfa9