banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Právě v těchto dnech jsou poplatníkům daně z nemovitostí rozesílány první složenky s aktuální výší jejich daňové povinnosti. Složenky jsou rozesílány postupně tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2015. Daň je třeba uhradit do 1. 6. 2015, v tento den už ale musí být příslušná částka připsána na účet finančního úřadu. Poplatky z prodlení hrozí při zpoždění delším než 4 pracovní dny. Ministerstvo financí i letos vydalo informace k rozesílání složenek, ke splatnosti a placení daně z nemovitých věcí.


Daň z nemovitostí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Podle § 15 musí být platba připsána na účtu finančního úřadu nejpozději do 31. května daného roku. Letos ale 31. květen připadá na neděli, daň je proto splatná k 1. červnu 2015. Pokud výše daně přesahuje 5000 korun, je možné částku rozdělit na dvě splátky. První polovinu je nutné zaplatit do 1. 6. 2015 a druhou do konce listopadu. Výjimku mají pouze provozovatelé zemědělské výroby a chovatelé ryb, kteří mohou první splátku uhradit až do konce srpna. Daň je splatná, pokud činí minimálně 30 Kč.
 
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se muselo podat už do konce ledna. Povinnost podat přiznání měli však pouze lidé, kteří se v loňském roce stali vlastníky nemovitosti, nebo u jejichž nemovitosti došlo k nějaké změně (psali jsme zde). Výši daně poplatníkům sdělí finanční úřad platebním výměrem zaslaným individuálně nebo hromadným předpisným seznamem.
Stejně jako v předchozích letech, rozesílá i letos daňová správa všem poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky na úhradu této daně. Jde o standardní složenku typu A s alonží, na níž je uvedena celková výše daně z nemovitostí na rok 2015, výše a termíny splatnosti splátek a spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitostí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem. Dále je na alonži složenky uveden stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitostí. 
 
Od roku 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Jde o změnu, která nastala od 1. 1. 2013 na základě zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Proto je daň z nemovitých věcí sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka na území příslušného kraje. Pokud má poplatník nemovitosti na území více krajů, budou mu všechny složenky zaslány společně v jedné obálce. Čísla bankovních účtů finančních úřadů, na které se daň z nemovitých věcí platí, najdete v tabulce pod článkem.
Složenky nejsou rozesílány najednou, ale postupně, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2015. Daň je třeba uhradit včas tak, aby byla 1. června 2015 připsána na účet finančního úřadu. V případě bezhotovostní platby nebo platby složenkou je tedy nutné zaplatit daň s několikadenním předstihem. Při pozdní úhradě daně hrozí úrok z prodlení, který se podle § 252 odstavce 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, začíná počítat od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti.
 
Letos je společně se složenkou rozesílán také leták s informací o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od roku 2016. Ministerstvo financí také upozorňuje poplatníky, že adresa PO Boxu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné korespondence finančním orgánům. S případnými dotazy, podněty, odvoláními apod. se poplatníci musí obrátit vždy na adresu územního pracoviště místně příslušného finančního úřadu uvedeného na složence.
 
Alfa9