banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Finanční správa uveřejnila minulý týden na svém Daňovém portále informace týkající se kontrolního hlášení, které budou muset všichni plátci DPH podávat od 1. ledna 2016. Zavedení kontrolního hlášení je dalším opatřením Ministerstva financí proti daňovým únikům.

 
Institut kontrolního hlášení daně upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v § 101c - § 101i. Do zákona zavedla tato ustanovení novela č. 360/2014 Sb., která vyšla ve Sbírce zákonů 31. prosince 2014. V kontrolním hlášení budou podnikatelé muset poskytovat správci daně údaje z daňových dokladů, které jsou nyní povinni pouze evidovat. Kontrolní hlášení se bude podávat pouze elektronicky na elektronickou adresu finančního úřadu. Údaje v kontrolním hlášení budou poplatníci uvádět ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro informační účely uveřejnila Finanční správa na svých webových stránkách Vzor Formuláře kontrolního hlášení a Předběžné informace k jeho vyplně. Zároveň upozorňuje, že vzory dokumentů budou průběžně aktualizovány a doplňovány o další podstatné informace.
 
Právnické osoby budou povinny podávat kontrolní hlášení jednou měsíčně, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.Fyzické osoby budou kontrolní hlášení podávat ve stejné lhůtě, v jaké podávají daňové přiznání k DPH. Většina živnostníků tak bude podávat kontrolní hlášení čtvrtletně. Odevzdat ho musí do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. 
 
Pokud podnikatel nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, bude muset zaplatit pokutu ve výši:
a) 1 000 korun, pokud jej podá po stanovené lhůtě bez vyzvání správce daně,
b) 10 000 korun, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,
c) 30 000 korun, pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
d) 50 000 korun, pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.
 
Kromě toho může finanční úřad uložit pokutu až do 50 000 korun tomu, kdo na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nesprávné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.
Podrobné informace týkající se kontrolního hlášení najdete na Daňovém portále Finanční správy.
 
Alfa9