banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Proti daňovému vystěhování není odvolání

Institut delegace, neboli daňového vystěhování, umožňuje Finanční správě daňově vystěhovat firmy z jejich formálního sídla (zapsaného v Obchodním rejstříku) do místa, kde reálně podnikají. Proti tomuto rozhodnutí neexistuje možnost odvolání. Jen za rok 2017 stihl správce daně „vystěhovat“ více než čtyři stovky firem.

pokračovat..

Daňové přiznání za rok 2017

Daňové přiznání je povinen vyplnit každý, kdo obdržel příjmy vyšší než 15 000 korun za uplynulý kalendářní rok. Týká se nejen živnostníků a podnikatelů, ale také některých zaměstnanců, studentů anebo penzistů. Letos jej lze podat až do úterý 3. dubna 2018. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně.

pokračovat..

Stáhněte si nový tiskopis prohlášení poplatníka

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti má nový vzor. Dokument lze vyplnit nejen v listinné podobě, ale nově také v elektronické verzi. Nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti platný pro rok 2018 má č. 26. V důsledku velkého množství změn v zákonu o daních z příjmů, které se do tiskopisu promítají, bude formulář platný pouze pro jedno zdaňovací období. Tiskopis můžete stáhnout zde.

pokračovat..

Jak optimalizovat daně po omezení výdajových paušálů?

V předchozím článku jsme vás informovali o novém zastropování paušálních výdajů. Ty si mohou živnostníci v daňovém přiznání odečítat od svých příjmů namísto skutečných výdajů. S novelou zákona se však sníží na polovinu. S uplatněním nových hranic výdajů se zároveň vrací možnost získat daňové zvýhodnění na manželku či manžela a děti. I přes tento bonus však může změna řadě živnostníků udělat značnou díru do osobních financí.

pokračovat..

Vyšší daně živnostníků kvůli omezení výdajových paušálů

Od 1. července 2017 vešla v platnost změna výdajových paušálů pro osoby samostatně výdělečně činné. Omezení paušálních výdajů zasáhne především podnikatele s vyššími výdělky (nad 1.000.000 Kč). Živnostníci s nižšími příjmy na něm ale mohou vydělat. Paušální výdaje slouží živnostníkům k výpočtu daňového základu. Díky nim nemusí počítat své skutečné náklady za zdanitelné období, od svých dosažených příjmů si pouze odečtou 30-80 % dle kategorie, do níž jejich živnost spadá.

pokračovat..

Vyšší zaručená mzda od roku 2018

minulém článku jsme psali o navyšování minimální mzdy od nového roku z 11 000 Kč na 12 200 Kč. Zaručená mzda se týká zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž mzdu nestanoví kolektivní smlouva, tedy takřka polovina všech pracujících osob v republice. Od 1. ledna 2018 dojde taktéž k jejímu navýšení, které se významně promítne i do zvýšeného odvodu zdravotního pojištění.

pokračovat..

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

Finanční správa zareagovala na červencový rozsudek Nejvyššího správního soudu, podle kterého lze činnost profesionálního sportovce vykonávat buď jako nezávislé povolání, nebo jako živnost. Finanční správa nově uznala, že pokud je činnost profesionálního sportovce vykonávána jako živnost, mají tito sportovci nárok na uplatnění výdajů tzv. paušálem ve výši 60 % z příjmů.

pokračovat..

Tzv. prorodinný balík zvýší podporu rodin s dětmi

Ve Sbírce zákonů bude zítra, tedy 12. července 2017, publikována novela č. 200/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Novela č. 200/2017 Sb. obsahuje zejména zvýhodnění pro rodiny s dětmi. Díky tzv. prorodinnému balíku se rozšíří okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě. Rodiče dostanou možnost rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku a pro rodiče vícerčat se příspěvek zvýší. Vzroste také daňová sleva na první dítě. Novela č. 200/2017 Sb. nabude účinnosti dnem 1. ledna 2018, s výjimkou některých bodů týkajících se např. nároku na přídavky na děti, které nabudou účinnosti už 1. října 2017.

pokračovat..

Daňový balík nabyl účinnosti

Od soboty 1. července 2017 je účinný zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňový balík či balíček. Novele hned několika daňových zákonů jsme věnovali již několik článků. Podle původního návrhu měla novela č. 170/2017 Sb. nabýt účinnosti 1. dubna 2017, protože ale legislativní proces trval déle, než se předpokládalo, nabyl daňový balík účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. července 2017.

pokračovat..

Daňový balíček 2017/2018

Prezident dne 28. 04.2017 podepsal „Daňový balíček 2017/2018“. Je tedy již platný a čekáme na datum jeho účinnosti (předpokládá se vyhlášení ve Sbírce zákonů ke dni 01/06 nebo 01/07). Pojďme se tedy společně podívat na ty nejdůležitější změny, které nám přinese:

pokračovat..

Strana 3 z 11