banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Konec května je už tradičně spojován s úhradou daní z nemovitostí. Letos je nejzazším termínem pro platbu pátek 31. května. Má-li poplatník zřízenou datovou schránku, údaje pro platbu obdrží právě tam. Popřípadě na předchozí žádost ji obdrží emailem a nikoliv složenkou.


Způsobů úhrady daně z nemovitosti je hned několik:

  • fyzické osoby mohou uhradit daň na poště daňovou nebo běžnou složenkou,
  • poplatníci, kteří se do 31. ledna 2019 nahlásili na finančním úřadě, mohou hradit prostřednictvím SIPO, je třeba zároveň pohlídat výši inkasního limitu pro platbu SIPO,
  • hotově na pokladně správce daně,
  • bezhotovostně převodem na účet správce daně.

    Za opoždění či nedodržení platební povinnosti hrozí sankce. Úrok z prodlení se vypočítává z roční repo sazby ČNB – v současné době 0,05 % a zvýšené o 14 %. Sankce se začíná počítat od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti.