banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Opětovně se blíží termín pro každoroční podání Daňového přiznání k dani z příjmů za uplynulý rok. Letos je posledním možným dnem pondělí 1. dubna, kdy také musí být daň z příjmů uhrazena. V případě poplatníků, jejichž Daňové přiznání podává daňový poradce, je lhůta prodloužena o tři měsíce. Pokud Finanční úřad odhalil nesrovnalosti ve Vámi podaném Daňovém přiznání, pak obecně platí, že za jakékoli chyby a z nich plynoucí škodu je vždy odpovědný ten, kdo je způsobil. Nejčastěji to bývá sám poplatník, který si dokument vyplňuje, případně podepisuje a podává na Finanční úřad Daňové přiznání připravené svou účetní. V případě daňového poradce je to ale jinak ...


Odpovědnost daňového poradce

Podle Zákona o daňovém poradenství musí být daňový poradce povinně pojištěn po celou dobu výkonu profese, aby jeho případná chyba nezapříčinila újmu na majetku podnikatele. Poradce ale již neodpovídá za samotné zaplacení daní. Poradce také nenese odpovědnost za nepravdivost účetních dokladů a dalších podkladů. 

Jak chyby řešit?

V případě, že nastane podnikateli majetková újma, je vhodné se neprodleně (zpravidla písemně) obrátit na daňového poradce, který Daňové přiznání zpracovával. Následně už má slovo pojišťovna, která si vyžádá veškeré doklady – uzavřenou Smlouvu, Daňové přiznání, stanovisko daňového poradce, doklad o úhradě škody a další dokumenty, na základě kterých pak zahájí likvidaci škodní události.

Ideálním případem, jak předcházet možným komplikacím při řešení škodní události, je se hned při uzavírání smlouvy s daňovým poradcem přesvědčit o jeho pojištění a zejména o výši škody, na jakou je pojištěn. Z doporučení Komory daňových poradců ČR pouze vyplývá minimální limit 1 milion korun. Mnoho poradců a poradenských společností je však pojištěno na mnohem větší hodnotu potenciální škodní události – klidně i v řádu desítek milionů korun.

Ing. Lenka Černá - daňový poradce