banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Dividendy jsou peněžitým plněním akciových společností, které jsou vyplaceny akcionářům a zakládají jim tak právo na podíl ze zisku společnosti. Nezáleží přitom na nominální hodnotě akcie, jako na jejím samotném držení. Získat akciový výnos – dividendu záleží na rozhodnutí Valné hromady, která si jejich výplatu odhlasuje a zároveň určí výši vyplacené částky.


Dividendy zároveň podléhají zdanění. Jestliže má společnost sídlo v ČR, vyplácí standardně dividendy už po zdanění 15% srážkovou daní. Jestliže má ale společnost sídlo v zahraničí (pozor, řada firem, které obchodují na pražské burze, má sídlo mimo ČR), vychází se z tamní daňové legislativy. V obou případech se sami akcionáři nemusí o nic starat, výši dividend obdrží již zdaněnou.

Do Daňového přiznání je nicméně nutné uvést celosvětové příjmy. V případě, že už zdanění proběhlo v zahraničí, lze uplatnit Smlouvu o zamezení dvojího zdanění, jestliže ji má ČR s tímto státem uzavřenu. Tuto informaci je možné zjistit podle tzv. ISIN čísla uvedeného na každé akcii, která je identifikátorem cenného papíru. Počáteční zkratka čísla značí sídlo společnosti, podle něhož pak lze vyhledat konkrétní zemi.

V některých případech se může ale stát, že akcionář inkasuje dividendy nezdaněné, pak je samozřejmě nutné tento příjem zdanit v ČR.

Ing. Lenka Černá - daňový poradce