banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Koupili jste byt či dům jako investici a hodláte jej pronajímat? Anebo naopak svou nemovitost prodáváte? Přečtěte si, jaké daňové povinnosti musíte s koupí i pronájmem vyřešit.


Pronájem
V případě příjmů z pronájmu fyzických osob není potřeba podle § 9 zákona o dani z příjmu žádné speciální povolení nebo živnostenské oprávnění. Každoroční daň z pronájmu však musí platit každý majitel, který vlastní a pronajímá jeden či více nemovitostí nebo dokonce i jedinou místnost. Příjem z pronájmu se u fyzických osob uvádí jako jeden z příjmů v daňovém přiznání.


Příjem z pronájmu se v daňovém přiznání fyzických osob zdaňuje podle § 7 (příjem ze samostatné výdělečné činnosti – OSVČ), kdy podléhá zároveň odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Druhým způsobem je danění podle § 9 (příjem z nájmu), kdy se povinné pojistné neplatí.

Pro příjmy OSVČ z ubytovacích služeb je typické, že pronájem bývá často poskytován na krátkou dobu a k ubytování jsou poskytovány další služby, popřípadě se jedná o pronájem rekreačních zařízení, typickým příjmem je v této kategorii například pronájem nemovitosti přes službu Airbnb. Zaměstnanci, kteří mají příjmy z nájmu, a tak si přivydělávají, musí sami podat daňové přiznání. Zaměstnavatel za ně nemůže vyřídit daňové náležitosti formou ročního zúčtování Výdaje lze přitom uplatnit buď ve skutečné výši, anebo 30% výdajovým paušálem (do maximální částky 300 tisíc korun).

Prodej

Kupujícímu vzniká povinnost jednorázově zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí a do konce ledna následujícího roku podat zároveň daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Pokud nemovitost financoval hypotékou či úvěrem ze stavebního spoření, může si zaplacené úroky odečíst ze základu daně.

Existují případy, kdy může být kupující od daně osvobozen, například:

  • majitel prodává nemovitost, v níž sám nebydlel a mezi nabytím a prodejem nemovitosti uplynulo alespoň 5 let. Jestliže je nemovitost dědictvím, lhůta se zkracuje o dobu vlastnictví zůstavitele, jestliže došlo k dědictví v přímé řadě,  

  • majitel prodává nemovitost, v níž sám bydlel minimálně 2 roky bezprostředně před prodejem, 

  • majitel prodává nemovitost, v níž bydlel méně než 2 roky a příjem z prodeje použije k řešení vlastní bytové situace, např. na koupi či rekonstrukci nového bydlení. Příjem z prodané nemovitosti nicméně musíte investovat nejdéle do 1 roku následujícím po roce, v němž obdržel peníze z prodeje. Jestliže neinvestuje celý zisk, podléhá zbytek 15% dani.