banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Živnostníky čeká od nového roku několik změn v oblasti nemocenského a důchodového pojištění. Novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vejde v platnost od 1. 1. 2019.


Nemocenské pojištění

Mezi hlavní změny patří především zvýšení minimálního měsíčního základu pro pojistné OSVČ na 138 Kč. Pojistné je nově splatné od první do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. Pojistné za měsíc prosinec 2018 v minimální výši alespoň 115 Kč je splatné do 21. 1. 2019. Od 22. 1. 2019 do 31. 1. 2019 je splatné pojistné za měsíc leden 2019 v minimální výši 138

V případě, že OSVČ nedoplatí pojistné za leden 2019 v nové výši nejdéle do 28. 2. 2019, dojde k zániku nemocenského pojištění.

Důchodové pojištění

Záloha na důchodové pojištění za kalendářní měsíc je nově taktéž splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se platí. Za prosinec 2018 se záloha dle přechodných ustanovení hradit nemusí. Při platbě pojištění v období od 21. 12. do 31. 12. 2018 (tedy uhrazení zálohy za listopad) je platba považována za zálohu za prosinec 2018.

Záloha zaplacená v lednu 2019 je počítána jako záloha za tento měsíc, i přesto, že nebyla uhrazena záloha za prosinec. V případě, že budou v lednu 2019 připsány dvě platby, budou obě považovány za zálohy na rok 2019.

Podle nového ustanovení se dále nepočítá penále ze zálohy na pojistné, která nebyla uhrazena v období splatnosti, avšak pouze pokud ji OSVČ doplatí do konce následujícího kalendářního měsíce.

Od placení záloh na pojistné jsou osvobozeny OSVČ, které po celý kalendářní měsíc pobíraly peněžitou pomoc v mateřství, nemocenskou nebo nově také dávku dlouhodobého ošetřovného.

Veškeré změny naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.