banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Pokud podnikáte a během maximálně 12 po sobě navazujících kalendářních měsíců získáte obrat přes milion korun, stáváte se povinně plátcem DPH. Stejně tak se povinnost odvádět tuto daň týká osob, které např. získaly majetek prodejem podniku nebo privatizací, případně když pokračují v podnikání po zemřelé osobě – plátci DPH. Úplný výčet naleznete v § 6a až 6e zákona o DPH.


Ostatní mají možnost volby. Obecně platí, že pokud máte ve svém podnikání jen minimální nebo žádné náklady a neplatíte pravidelné sumy např. za nákup materiálu či produktů, pravděpodobně se vám nevyplatí o dobrovolné přihlášce k DPH uvažovat. Jestliže však patříte mezi podnikatele, kteří nakupují zboží či služby, za které platíte také daň z přidané hodnoty, zvažte dobrovolné zdanění.

Kdy dále se vám dobrovolná přihláška k platbě DPH vyplatí?

  • Jestliže poskytujete zboží či služby se sníženou sazbou daně, zatímco platíte svým dodavatelům za plnou sazbu 21 %. Stanete-li se plátcem daně, ušetříte.
  • Pokud vaši zákazníci již patří mezi plátce DPH, umožníte jim odpočet daně a posílíte obchodní vztahy. V konečném důsledku jsou pro ně vaše služby levnější. Některé společnosti navíc obchodují primárně s dalšími plátci DPH, můžete si tak rozšířit klientské portfolio.
  • Plánujete-li nakupovat ze zahraničí ze třetích zemí, může se vám dobrovolná přihláška k DPH vyplatit. Pokud totiž nakupujete bez daně, výdaje uvádíte v přiznání k DPH, daň se však na jednom řádku přizná a na dalším opět odečte.
  • Stanete-li se plátcem dobrovolně, pak v případě, že máte vyšší výdaje než příjmy, můžete při splnění všech podmínek zažádat o nadměrný odpočet a získat část peněz zpět. Je třeba si však dát pozor, aby se nejednalo o dlouhodobý stav, takové případy přitahují pozornost správce daně.
  • Plánované vyšší firemní výdaje na dlouhodobý majetek využívaný výhradně pro ekonomickou činnost mohou být také důvodem k dobrovolné přihlášce.

    V každém případě je potřeba zvážit, zda se vám úspora či zisk skutečně vyplatí v porovnání s administrativní zátěží a případnými náklady na daňového odborníka. Plátci DPH musí daň řešit každý měsíc, zatímco neplátci jen jednou ročně. Jestliže však máte pořádek v účtech a víte, že vám dobrovolná přihláška přinese výhody, směle do toho.