banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Vymezení okruhu osob povinných k dani a výklad pojmu ekonomická činnost jsou jedny z hlavních úprav očekávané novely zákona o DPH. Stávající platné znění vymezené v § 5 odst. 2 zákona o DPH vymezuje činnosti, které můžeme považovat za ekonomickou činnost a zároveň uvádí výčet činností, které se za ekonomickou činnost nepovažují. 


Mezi ty, které mezi ekonomické činnosti dle českého zákona nepatří, je zařazena také činnost fyzických osob, jejichž příjmy jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti dle § 6 zákona o daních z příjmů (ZDP). Doposud sem patří také činnost jednatelů – fyzických osob při výkonu funkce.

Obecná povinnost osoby k DPH je nicméně dle české legislativní úpravy posuzována podle výkonu ekonomické činnosti, a jednatelé tedy toto kritérium nesplňují a daň odvádět nemusí. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu však není takový výklad českého práva v souladu se Směrnicí EU a výkon činnosti těchto osob má být ekonomickou činností a podléhat odvodům DPH.

Účinnost novely o dani z přidané hodnoty, která bude považovat výkon jednatele za ekonomickou činnost s plánovanou platností od ledna 2019 bude nicméně dle aktuálního stavu legislativního procesu pravděpodobně odložena.

Do její účinnosti je osobám, na které lze závěry Nejvyššího správního soudu vztáhnout, ponechán volný prostor pro rozhodnutí, zda výkon funkce jednatele budou, nebo nebudou považovat za ekonomickou činnost, a tedy zda vznikne, nebo nevznikne jednatelům povinnost vůči odvodům DPH.

Kvůli aktuálnímu rozporu mezi evropskou směrnicí a výkladem českého práva vyplývajícího z nesprávné transpozice provedené zákonodárcem se nemohou orgány finanční správy vůči jednateli dovolávat přímého účinku směrnice EU, a naopak mu ani upírat nárok na odpočet DPH, jestliže při výkonu své funkce jednatel vystupuje jako osoba povinná k této dani. Nejednotný přístup změní až očekávaná novela zákona o DPH, na kterou by se jednatelé obchodních korporací měli včasně připravit.

http://ww35.telecomcareer.in/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/ivy-ferguson/ http://www.mybigfatgreekwedding.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/gia-marie-macool// http://rcharrison.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/lyna-perez/ http://www.greatinterviews.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/antje-utgaard/ http://nontoxicsolution.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/charley-atwell/ http://rhythmcitycasino.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/jem-wolfie/ http://vanfreeman.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bigtits.city/girl/olga-loera/ http://thetrainingworld.com/resources/topframe2014.php?goto=http://bigtits.city/girl/polina-sitnova/