banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Výdajové paušály zůstaly i letos na stejných hodnotách jako v minulých čtyřech letech. Od loňského roku má ale použití paušálu dvě výrazná omezení. V daňovém přiznání za rok 2014 není možné použít paušály ve výši 30 % a 40 % u příjmů nad dva miliony korun a ve většině případů nemůže poplatník při využití výdajových paušálů uplatnit slevu na manžela či manželku a daňové zvýhodnění na dítě.

 
Při uplatňování výdajů procentem z příjmů nemusí osoby samostatně výdělečně činné shromažďovat doklady o nákupech zboží a služeb, evidují se pouze zdanitelné příjmy. Výdaje se vypočtou procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 nebo v případě pronájmu podle § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Rozdíl příjmů a výdajů tvoří základ daně.
 
Pro všechny OSVČ zůstávají výdajové paušály pro rok 2014 na stejné úrovni jako v předchozích letech. Řemeslníci a zemědělci mohou uplatnit 80 % výdajů, ostatní živnostníci si mohou odečíst 60 % výdajů a 40 % výdajů uplatní lidé provozující svobodná povolání a lidé, kteří mají příjmy z autorských práv. Z příjmů z pronájmu lze odečíst 30 % výdajový paušál.
 
Od loňského roku jsou aplikována dvě omezení při využití výdajových paušálů, která zavedla novela č. 500/2012 Sb. zákona o daních z příjmů. Výdajový paušál ve výši 40 % lze uplatnit nejvýše do částky 800 tisíc korun a 30 % výdajový paušál lze uplatnit nejvýše do částky 600 tisíc korun. U činností, na které se uplatňují výdajové paušály ve výši třiceti a čtyřiceti procent, lze tedy paušály využít, jen pokud příjmy poplatníka za rok 2014 nepřekročí 2 miliony korun.
 
Další omezení v použití paušálů přinesla novela č. 267/2014 Sb., která ale platí až od 1. 1. 2015 a použije se tedy až příští rok při zpracování daňových přiznání za rok 2015. Od příštího roku se bude možnost uplatnit paušály jen na příjmy do 2 milionů korun nově týkat i paušálů ve výši 60 a 80 %. 
 
Druhé omezení platné již od loňského roku je obsaženo v § 35ca. Podle tohoto ustanovení si poplatníci, kteří využívají výdajové paušály, nemohou uplatnit slevu na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v jedné domácnosti ve výši 24 840 korun ročně ani daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve výši 13 404 korun ročně. Toto opatření neplatí jenom v případě, že poplatník má současně příjmy ze zaměstnání a příjmy z podnikání a součet základů daně ze zaměstnání, u kterých nejsou uplatněny výdaje paušálem, přesáhne 50 % celkového základu daně.
 
Podrobný přehled výdajových paušálů je uveden v tabulce: 
   

Činnost

Výdajový paušál
pro rok 2014
(% z příjmů)

 
 

§ 7 odst. 1 písm. a)
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství

80

 

§ 7 odst. 1 písm. b)
příjmy ze živností řemeslných

80

 

§ 7 odst. 1 písm. b)
příjmy ze živností kromě živností řemeslných

 60

 

§ 7 odst. 1 písm. c)
příjmy s jiného podnikání podle zvláštních předpisů

40

 

§ 7 odst. 2 písm. a)
příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,
autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání,
rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem
s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní podle § 7 odst. 6


40

 

§ 7 odst. 2 písm. b)
příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů

40

 

§ 7 odst. 2 písm. c)
příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele
kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona,
rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů

40

 

§ 7 odst. 2 písm. d)
příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce,
zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce,
které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu


40 

 

§ 7 odst. 2 písm. e)
příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku

30

 

§ 9 odst. 4
příjmy z pronájmu

30

 
                                                                                                                                                                                                                                      Alfa9