banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Novela č. 360/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je účinná od 1. 1. 2015 a mimo jiné zahrnuje také úpravu v oblasti nemovitých věcí. Účinnost některých ustanovení novely týkající se dodání a nájmu nemovitých věcí ale byla posunuta až od 1. 1. 2016. V této chvíli se tedy v oblasti nemovitých věcí prolínají v aktuálním znění zákona o DPH ustanovení změněná k 1. 1. 2015 a ustanovení, která budou novelizována až k 1. 1. 2016. Z toho důvodu vydalo Generální finanční ředitelství (dále jen GFŘ) poměrně obsáhlou Informaci k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015.

K dnešnímu dni je v účinném znění zákona o DPH již provedená změna právní úpravy dokončených staveb pro bydlení, včetně sociálního bydlení (§ 48) a změna u výstavby nových staveb pro sociální bydlení (§ 49). Současně je v zákoně dosud nezměněná úprava dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí, pro které platí ustanovení § 56 a § 56a ve stejném znění jako pro r. 2014, protože účinnost změn v ustanoveních o dodání a nájmu nemovitých věcí byla posunuta až od 1. 1. 2016. Podrobně zpracovaný materiál GFŘ se zaměřuje na sjednocení výkladu uplatnění daně z přidané hodnoty u nemovitostí vymezených právě v § 48, 49, 56 a 56azákona o DPH. Finanční správa zveřejnila Informaci GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015 na svých webových stránkách dne 13. 7. 2015.
 
Alfa9