banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Nová zákonná povinnost při podávání daňových přiznání platí od 1. 1. 2015 pro všechny, kteří mají zprovozněnou datovou schránku. Tito poplatníci by měli podle zákona podávat daňová přiznání a další povinná oznámení daňové správě už jen elektronicky. Díky dodatečně stanovenému přechodnému období ale mohou ještě letos podat přiznání jen částečně elektronicky a dodatečně ho potvrdit podpisem. Pro placení daní pak naopak definitivně skončilo dvouleté přechodné období, kdy ještě bylo možné zaplatit daň na starý účet některého ze 199 zrušených finančních úřadů.

 
Podle ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, musí od 1. 1. 2015 každý daňový subjekt, který má datovou schránku zpřístupněnou, tedy aktivní, podávat přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení už pouze datovou zprávou. Podání musí být učiněno datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (psali jsme zde). Finanční správa ČR ale koncem února tato pravidla zmírnila a vydala informaci, kterou se zavádí přechodné období. Po dobu přechodného období, kterým bude celý rok 2015, bude Finanční správa akceptovat i podání, které proběhne elektronicky jen částečně a poté bude stvrzeno podpisem "na papíře". Takto podaná daňová přiznání k dani z příjmů za rok 2014 bude tedy Finanční správa akceptovat a uznávat jako přiznání podaná plně elektronickou formou podle § 72 odst. 4 daňového řádu.
 
Finanční správa opakovaně po celý loňský rok upozorňovala, že je žádoucí, zkontrolovat si při zasílání plateb na bankovní účty finančních úřadů, zda poplatníkům nezůstalo např. v účetních programech nebo v jejich IT systému nastaveno směrování plateb na původní již zrušené účty. K 1. 1. 2015 definitivně skončilo dvouleté přechodné období a od začátku letošního roku tak všechny platby, zaslané na bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů, budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců.
 
Alfa9