banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Daňové přiznání musí už druhým rokem podávat také zaměstnanci s nadprůměrnými příjmy. Všichni, jejichž příjmy za rok 2014 byly vyšší než 1 245 216 Kč, musí z částky nad touto hranicí odvést tzv. solidární daň. A zaměstnanci, kteří mají povinnost zaplatit za rok 2014 solidární daň, také musí sami podat daňové přiznání a daň vyúčtovat.

 
Solidární zvýšení daně je v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, už druhým rokem. Podle § 16a zákona o daních z příjmů musí každý poplatník, jehož roční příjem přesáhne 48násobek průměrné měsíční mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení, odvést tzv. solidární daň z částky převyšující takto stanovenou hranici. Za rok 2014 se tedy odvádí solidární zvýšení daně z ročního příjmu nad 1 245 216 Kč. U OSVČ se započítávají příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, nikoliv např. příjmy z pronájmu nebo z kapitálového majetku. Kromě běžné daně z příjmů za rok 2014 tedy poplatník ještě zaplatí 7 % navíc z částky nad 1 245 216 Kč. 
 
Zaměstnancům je podle § 38ha zákona o daních z příjmů již v průběhu roku srážena záloha na solidární daň. Zálohu odvede každý zaměstnanec, který má v daném měsíci hrubé příjmy vyšší než 4násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Do hrubých příjmů se zaměstnancům započítává nejen mzda, ale také různé odměny, bonusy a náhrady. Záloha ve výši 7 % je sražena vždy za příslušný měsíc, a to z částky nad 103 768 Kč
 
Od loňského roku ale došlo právě u zaměstnanců ke změně v povinnosti podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob v případě solidárního zvýšení daně u zálohy na daň. Vloni museli daňové přiznání podat všichni zaměstnanci, kterým byla v předchozím roce sražena záloha na solidární daň, i když k tomu došlo třeba jen v jediném měsíci, a přitom jejich hrubý příjem za celý rok nebyl vyšší než 4násobek průměrné mzdy. Letos může takovým zaměstnancům provést zaměstnavatel roční zúčtování záloh, vzniklý přeplatek pak je zaměstnanci vrácen. Povinnost platit solidární daň totiž skutečně vznikne jen tomu, kdo měl celkový roční hrubý příjem vyšší než 4násobek průměrné roční mzdy, tedy vyšší než 1 245 216 Kč. V takovém případě pak musí i letos zaměstnanci podávat daňová přiznání.
 
Alfa9