banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Plátcem DPH je fyzická nebo právnická osoba, která vykonává ekonomickou činnost a která se dobrovolně nebo ze zákonné povinnosti registrovala jako plátce DPH. Povinnost stát se plátcem DPH mají fyzické nebo právnické osoby, u kterých roční hodnota obratu překročila 2 miliony korun za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, ale také například subjekty, které poskytují nebo přijímají služby z jiné země EU.


K dobrovolné registraci se mohou přihlásit i podnikatelé, kteří nesplňují zákonem danou povinnost registrovat se k DPH. Výhodou plátcovství je např. možnost nadměrného odpočtu daně, odpočet DPH na vstupu při nákupu zboží ve třetích zemích nebo vyšší důvěryhodnost.

 

Nevýhodou plátcovství je vyšší administrativní zátěž a často se registrace k DPH nemusí z finančního hlediska vůbec vyplatit. Obecně je pro podnikatele výhodné platit DPH v případě, že většinu jejich zákazníků nebo dodavatelů tvoří plátci DPH, ale také pokud na zboží nakupované od dodavatele uplatňují zvýšenou sazbu DPH a na zboží prodávané zákazníkům sníženou sazbu DPH.

 

Registrace k dani nebude výhodná pro podnikatele, jejichž zákazníky jsou koneční spotřebitelé a také v případě, že na zboží nakupované od dodavatele uplatňují sníženou sazbu DPH a na zboží prodávané zákazníkům zvýšenou sazbu DPH.

 

K dobrovolnému plátcovství se můžete jednoduše a kdykoliv přihlásit online na webu finanční správy. Registraci musí povolit správce daně, který může vaši žádost zamítnout.