banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Do 31. května musí všichni majitelé nemovitostí v České republice zaplatit daň z nemovitých věcí. Platby lze provést v hotovosti, převodem nebo prostřednictvím platební karty. Pokud poplatník neobdrží složenku do středy 25. května, měl by se okamžitě obrátit na místně příslušný finanční úřad.


Zároveň byla zrušena bezplatná daňová složenka. Poplatníci ji nově musí zaplatit dle aktuálního ceníku České pošty. Pokyny k platbě podnikatelům a lidem, kteří si nechávají údaje posílat elektronicky, dorazí do jejich datových schránek.

V případě, že je daň z nemovitosti nižší než 5.000 Kč, musí ji poplatník zaplatit najednou. Pokud je částka vyšší, mohou poplatníci platit ve dvou stejných splátkách:

  • do 31. května
  • do 30. listopadu.    


Výjimkou jsou zemědělci a chovatelé ryb, kteří mají splátky uhradit do srpna a listopadu. Poplatníci, jejichž celková daň z pozemků nebo staveb je menší než 30 Kč, nemusí platit. V případě spoluvlastnictví se daň nicméně platí vždy.