banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ se zvyšují každý rok. Letos ale kromě zvýšení průměrné mzdy, od které se odvíjí minimální zálohy, do výpočtu zasáhl i tzv. konsolidační balíček. Ten od 1. ledna 2024 totiž mění způsob výpočtu vyměřovacího základu.

 

Vyměřovací základ je od roku 2024 stanoven na 55 % daňového základu (příjmy po odečtení výdajů). Záloha na sociální pojištění je 29,2 % z vyměřovacího základu.

 

Minimální vyměřovací základ na sociální pojištění pro hlavní činnost OSVČ se zvyšuje z 25 na 30 procent průměrné mzdy, pro rok 2024 je minimální vyměřovací základ 13 190 Kč.

 

Minimální záloha na sociální pojištění je poté 29,2 % z minimálního vyměřovacího základu, v případě hlavní činnosti je minimální záloha 3 852 Kč.

 

U zdravotního pojištění se způsob výpočtu vyměřovacího základu ani minimálního vyměřovacího základu nemění. Měsíční zálohy jsou ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu z předchozího roku (50 % daňového základu). Pokud je takto vypočtená záloha nižší než minimální, platí OSVČ minimální zálohy.

 

Minimální záloha na zdravotní pojištění činí 13,5 % z poloviny průměrné mzdy, tj. OSVČ vykonávající činnost jako hlavní zaplatí v roce 2024 minimální zdravotní pojistné 2 968 Kč měsíčně.

 

Pojistné na nemocenské pojištění do roku 2023 činilo 2,1 % vyměřovacího základu, od roku 2024 se jedná o 2,7 %. Minimální měsíční pojistné pro rok 2024 je 216 Kč.

 

Měsíční paušální daň v roce 2024 je 7 498 Kč v 1. pásmu. Ve 2. daňovém pásmu je částka měsíční paušální daně 16 745 Kč a ve 3. pásmu 27 139 Kč. Vstup do paušálního režimu je dobrovolný a je možné se do něj přihlásit nejpozději do 10. ledna 2024.