banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Široká skupina podnikatelů, kteří provozují běžný vozový park osobních a nákladních vozidel si od letošního roku jistě oddechne. Podle nového konceptu silniční daně se daň totiž bude platit jen za vybraná vozidla a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. Předmětem daně tak už nejsou žádná osobní vozidla, ale ani nákladní a ostatní vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny.


Novela nabývá účinnosti 1. července 2022, avšak se vztahuje na celé zdaňovací období letošního roku, tedy od 1. ledna 2022. Poplatníci, kteří nemají v letošním roce žádné vozidlo podléhající silniční dani již nemusí činit další administrativní úkony. Registrační povinnost, která jim vznikla před dnem nabytí účinnosti, automaticky zaniká zpětně k prvnímu lednu letošního roku. Rozhodnutí o zrušení registrace se nevydává a poplatníci nemusí ani podávat daňové přiznání. Pokud už podle starého zákona zaplatili zálohy na tento rok, mohou požádat o vrácení přeplatku na silniční dani. Platby se totiž automaticky se vracet nebudou. 

Uleví se i zaměstnavatelům

Z novely zákona zároveň zcela vypadlo ustanovení o tom, že poplatníkem daně „je rovněž zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla.“

Slevy na dani

Novela dále zachovává slevu na dani pro kombinovanou dopravu. Zcela však vypouští slevu pro nově registrovaná vozidla. Výše daně pro všechna zdanitelná vozidla bez ohledu na stáří se nicméně výrazně snížila. Zákon také vymezil osvobození od daně například u vozidel vybavených zvláštním zvukovým výstražným zařízením a doplněných světlem modré nebo modré a červené barvy, určené jako státní hmotná rezerva a další osvobození (více viz § 3 novelizovaného zákona).