banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

V rámci valné hromady společníci obchodní společnosti mimo jiné projednávají účetní závěrku (řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou). Podle zákona o obchodních korporacích je povinností projednat řádnou účetní závěrku nejdéle do 6 měsíců posledního dne předcházejícího účetnímu období. Na jejím schválení jsou přímo závislé i další kroky – jako rozdělení zisku.


Uveřejnění pozvánky na valnou hromadu:

  • Nejdéle 15 dní před termínem konání v případě společnosti s ručením omezeným.
  • Nejdéle 30 dní před termínem konání v případě akciové společnosti.
  • Součástí musí být také návrh usnesení valné hromady.

    Během valné hromady se určí předseda a zapisovatel a účastníci se zapíší do listiny (včetně sídla/bydliště a počtu hlasů na valné hromadě). Z jednání musí být nejdéle do 15 dnů zhotoven zápis obsahující údaje o společnosti, informace o času a místu konání, osobách předsedy a zapisovatele, listinu přítomných, návrhy, rozhodnutí a výsledky hlasování.

    Závěrka je poté do 30 dní (nejdéle do 12 měsíců od skončení účetního období) od konání uložena do sbírky listin obchodního rejstříku. Počínaje účetní závěrkou za rok 2021 mohou být dokumenty do sbírky zaslány prostřednictvím finančního úřadu – žádost se vyplňuje při podávání daňového přiznání k dani z příjmů.

    Pokud není dodržena podmínka zveřejnit účetní závěrku, hrozí vám sankce, a to až do výše 100 tisíc Kč (ze strany rejstříkového soudu), popřípadě sankce až do výše 3 % hodnoty aktiv (ze strany správce daně).