banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

S účinností od 1. ledna 2023 se zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 na 2 miliony korun za 12 po sobě jdoucích měsíců. V důsledku toto se na dvoumilionovou částku zvýší také hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Zatím se jedná o návrh. Konečná podoba zákona se může ještě lišit. 


Novela zákona o DPH počítá s tím, že stávající plátci daně s obratem do 2 milionů korun by mohli zažádat o zrušení statusu, a stát se tak neplátci DPH. Stále je však i v tomto případě uvažována možnost dobrovolné registrace k dani.

Novinka navazuje na evropskou směrnici o DPH, která počínaje rokem 2025 umožní členským státům EU zvýšit limit na 85 tisíc Eur ze stávajících 35 tisíc Eur. ČR nicméně zažádala o výjimku zvýšit limit dříve. O schválení by mělo být rozhodnuto na konci letošního června.

Zavedení tří pásem paušální daně

Sazba paušální daně v roce 2022 činí 5 994 Kč měsíčně a do jejího režimu mohou aktuálně vstoupit podnikatelé s příjmy do milionu korun, kteří nejsou plátci DPH. Od ledna příštího roku by však měla vzniknout celkem tři pásma paušální daně, která závisí na výši příjmu a druhu podnikání, a tedy výši uplatňovaného výdajového paušálu. 

Prodloužení lhůty pro kontrolní hlášení, snížení pokut a mimořádné odpisy

Novela zákona počítá i s prodloužením lhůty pro podání kontrolního hlášení z 5 na 17 dní počínaje datem dodání výzvy finančního úřadu do datové schránky. Nezáleží už na tom, kdy se plátce přihlásil do datové schránky a neplatí ani 10denní lhůta pro doručení zprávy fikcí.


Návrh zároveň navrhuje snížit pokuty dle § 101h na polovinu, což se dotýká plátců, kteří jsou fyzickými osobami nebo společností s ručením omezeným s jediným společníkem – fyzickou osobou.

V neposlední řadě se také prodlouží mimořádné odpisy majetku řazeného v první a druhé odpisové skupině a pořízeného v letech 2022-2023. Namísto běžných 3 let, bude možné majetek zařazení v první skupině odepisovat bez přerušení 12 měsíců. Majetek z druhé třídy půjde odepisovat bez přerušení 24 měsíců místo obvyklých 5 let. Během prvního roku bude moci poplatník uplatnit odpisy do výše 60 % vstupní ceny.

Možnost uplatnit mimořádné odpisy se týká jako subjektů vedoucích podvojné účetnictví, tak fyzických osoby uplatňujících skutečné výdaje a vedoucích daňovou evidenci.