banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ činí 2,1 % z měsíčního vyměřovacího základu. OSVČ se nemocenského pojištění mohou účastnit dobrovolně na základě žádosti podané České správě sociálního zabezpečení.


Od ledna 2023 dochází ke zvýšení výše minimálního vyměřovacího základu ze stávajících 7.000 Kč na 8.000 Kč a zároveň ke zvýšení minimální měsíční platby ze 147 Kč na 168 Kč.

V případě, že by podnikatel nezměnil výši svých plateb na vyšší částku, než je minimální limit, došlo by k zániku nemocenského pojištění. Pokud se OSVČ přihlásí nově k nemocenskému pojištění, je pojistné splatné do konce následujícího kalendářního měsíce.