banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Zvýšení sazeb náhrad za pohonné hmoty

Ministerstvo práce a sociálních věcí zvýšilo v průběhu října sazby náhrad za pohonné hmoty, čímž reagovalo na skokový růst cen pohonných hmot v poslední době. Průměrná cena pohonných hmot se využívá hlavně v případech, kdy zaměstnanec nemůže prokázat zaměstnavateli náklady na tankování. Cestovní náhrady za pohonné hmoty a sazby jsou stanoveny vyhláškou MPSV ČR a jsou pravidelně aktualizovány vždy k 1. lednu.

pokračovat..

Vyúčtování elektřiny a plynu bude do konce roku bez DPH

Pro období listopadu a prosince 2021 vešlo v platnost rozhodnutí o prominutí přiznávání DPH z dodávek elektřiny a plynu. Důvodem je mimořádná událost v podobě skokového nárůstu cen energií v posledních týdnech. Vláda předběžně schválila podobný institut i pro celý příští rok 2022, a to formou osvobození od daně s nárokem na odpočet daně na vstupu. Jeho uplatnění je však zatím nejisté.

pokračovat..

Pozor na častou chybu v předmětu podnikání

Uvedení předmětu podnikání nebo činnosti obchodní korporace je povinnou náležitostí společenských smluv firem. Jejím cílem je zajistit, aby obchodní korporace vykonávala výlučně činnosti, které jí její společníci nebo členové určili. Mnoho firem nicméně tuto povinnost řeší tím, že jako předmět podnikání uvádí např. „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu (sp. zn. 27 Cdo 3549/2020) jde však o chybný postup. Vymezení není dostatečně určité, a tento zápis tudíž odporuje § 25 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných rejstřících. Jako předmět podnikání jej však uvádí mnoho firem, odhadem jde o více než polovinu právnických osob v ČR.

pokračovat..

Jak ovlivní odstupné platbu za zdravotní pojištění?

Podle § 67 zákoníku práce má na odstupné nárok zaměstnanec, s nímž zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr, například z důvodu zrušení nebo přemístění firmy (případně její části), nebo nadbytečnosti zaměstnance apod. Optikou zdravotního pojištění řeší výplatu odstupného zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Podle § 3 odst. 2 patří odstupné mezi výjimky mezi příjmy nezahrnutými do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. Tudíž se z něj pojistné neodvádí.

pokračovat..

Nákupy z e-shopů mimo EU se prodraží

Levné nákupy z čínských a dalších e-shopů mimo země EU tak, jak je spotřebitelé znali, končí. Doposud byly drobné zásilky do hodnoty 22 Eur od obchodníků z nečlenských států osvobozeny od povinnosti platit DPH, které se vypočítává z celkové ceny zásilky (včetně ceny za dopravu). Od 1. července 2021 však budou i tyto zásilky podléhat zdanění, jejich nákup se tím prodraží. Dojde tak na základě implementace nové evropské směrnice o DPH, která upravuje právní předpisy v oblasti přeshraničního elektronického obchodování.

pokračovat..

Změny v uplatňování DPH u elektronického obchodování

Od 1. července 2021 dojde ke změnám v uplatňování daně z přidané hodnoty u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Novela se týká se pravidel pro určení členského státu zdanění. Ovlivní zejména prodejce, kteří prodávají zboží koncovým zákazníkům do jiných členských států EU například prostřednictvím e-shopů. Je zaveden společný limit ve výši 10 000 EUR bez daně pro prodej zboží na dálku a poskytnutí tzv. TBE služeb do všech členských státu dohromady v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce.

pokračovat..

Novinky v čerpání dovolené od roku 2021

Novela zákoníku práce s číslem 285/2020 Sb. přinesla začátkem letošního roku velké změny v oblasti čerpání řádné dovolené. Slibuje rovnější podmínky pro zaměstnance a také určité zjednodušení a zpřesnění výpočtu.

pokračovat..

Kompenzační bonus vzroste na 1000 korun denně, ale ne pro všechny

Nový kompenzační bonus pro živnostníky a společnosti s ručením omezeným se navýší z 500 korun na hodnotu 1000 korun za den a bude vyplácen zpětně od 1. února 2021. Dosáhne na něj obecně více žadatelů, avšak jsou i výjimky.

pokračovat..

Podmínky kompenzačního bonusu pro OSVČ

Kompenzační bonus náleží subjektům, které mají v souvislosti s probíhajícími opatřeními proti rozšíření onemocnění COVID-19 omezenou nebo zakázanou činnost.

pokračovat..

Přihlášení k paušální dani je možné nejdéle do 11. ledna 2020

Zavedení paušální daně bylo definitivně přijato a vejde v platnost od 1. ledna 2021. Příjem oznámení od podnikatelů o dobrovolném vstupu do paušálního režimu daně finanční správa již spustila v pondělí 7. prosince 2020. Uzavírka přihlášek je v pondělí 11. ledna 2021.

pokračovat..

Strana 2 z 24

http://umoj.zonpages.com/premium-organic-cotton-muslin-baby1.html?redirect=https://hugetits.win/s/hazel-may-38j-tits/ big bouncing boob http://adserver.plus.ag/revive/www/delivery/ck.php?ct=1&oaparams=2__bannerid=133__zoneid=9__cb=b6ec93b620__oadest=https://hugetits.win/s/tits-sucking-lesbians/ https://www.apex-mos.ru/bitrix/click.php?goto=https://hugetits.win/s/tits-pillow/ stacey dash tits http://www.encyclopedia.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=&event3=&goto=https://hugetits.win/s/busty-chubby-nudes/ https://www.fifa4life-forum.de/redirect-to/?redirect=https://hugetits.win/s/nig-tits/ http://www.montessori-press.ru/go/url=https://hugetits.win/s/nancy-grace-boob/