banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Sazby tuzemského stravného pro mzdovou i platovou sféru byly pro letošní rok zvýšeny a stanoví se v minimální výši podle délky pracovní cesty následovně:


129 Kč
(až 153 Kč ve státní a příspěvkové sféře), pokud pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin,

196 Kč (až 236 Kč ve státní a příspěvkové sféře), pokud pracovní cesta trvá 12 až 18 hodin,

307 Kč (až 367 Kč ve státní a příspěvkové sféře), pokud pracovní cesta trvá déle než 18 hodin.

Pokud zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele bezplatně jídlo, na které si sám nepřispívá, může dojít ke snížení stravného. Pro zaměstnance ve státní a příspěvkové sféře se stravné krátí automaticky, zatímco v podnikatelské sféře to závisí na uvážení zaměstnavatele.

Zahraniční stravné se upravuje pro 25 zemí, včetně některých států EU:

Arménie, Austrálie a Oceánie, Bahamy, Brazílie, Dánsko, Egypt, Finsko, Guinea, Irák, Izrael, Jordánsko, Karibik – ostrovní státy, Korejská republika, Kuba, Mali, Maroko, Moldavsko, Myanmar, Nový Zéland, Paraguay, Polsko, Senegal, Švédsko, Tunisko a Uruguay

U zmíněných států došlo k navýšení stravného vždy o 5 eur (nebo 5 amerických dolarů) oproti roku 2022. V případě většího navýšení se částka stane součástí mzdy zaměstnance.  Zaměstnavatelé mohou také snížit sazby pro své zaměstnance až o 25 % (až o 50 % u posádek plavidel vnitrozemské plavby). Částky jsou pro zaměstnavatele do výše základních sazeb zahraničního stravného daňově uznatelné.


Během zahraniční cesty má zaměstnavatel možnost vyplatit zaměstnanci i kapesné, které nemusí být vyúčtováno a je uznatelným výdajem až do výše 40 % zahraničního stravného.