banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Zájem o operativní leasing roste

Zájem českých společností o operativní leasing narůstá s jejich velikostí a počtem vozidel firemní flotily. Důvodem je především optimalizace nákladů i možnost pravidelné obměny vozového parku. Operativní leasing funguje jako časově omezený pronájem věci za úplatu formou pravidelných splátek. Na rozdíl od finančního leasingu se však po uplynutí období nájemce nestává vlastníkem věci, tím je nadále leasingová společnost. Operativní leasing nicméně i přesto přináší několik základních výhod:

pokračovat..

Proti daňovému vystěhování není odvolání

Institut delegace, neboli daňového vystěhování, umožňuje Finanční správě daňově vystěhovat firmy z jejich formálního sídla (zapsaného v Obchodním rejstříku) do místa, kde reálně podnikají. Proti tomuto rozhodnutí neexistuje možnost odvolání. Jen za rok 2017 stihl správce daně „vystěhovat“ více než čtyři stovky firem.

pokračovat..

Daňové přiznání za rok 2017

Daňové přiznání je povinen vyplnit každý, kdo obdržel příjmy vyšší než 15 000 korun za uplynulý kalendářní rok. Týká se nejen živnostníků a podnikatelů, ale také některých zaměstnanců, studentů anebo penzistů. Letos jej lze podat až do úterý 3. dubna 2018. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně.

pokračovat..

Stáhněte si nový tiskopis prohlášení poplatníka

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti má nový vzor. Dokument lze vyplnit nejen v listinné podobě, ale nově také v elektronické verzi. Nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti platný pro rok 2018 má č. 26. V důsledku velkého množství změn v zákonu o daních z příjmů, které se do tiskopisu promítají, bude formulář platný pouze pro jedno zdaňovací období. Tiskopis můžete stáhnout zde.

pokračovat..

Jak optimalizovat daně po omezení výdajových paušálů?

V předchozím článku jsme vás informovali o novém zastropování paušálních výdajů. Ty si mohou živnostníci v daňovém přiznání odečítat od svých příjmů namísto skutečných výdajů. S novelou zákona se však sníží na polovinu. S uplatněním nových hranic výdajů se zároveň vrací možnost získat daňové zvýhodnění na manželku či manžela a děti. I přes tento bonus však může změna řadě živnostníků udělat značnou díru do osobních financí.

pokračovat..

Vyšší daně živnostníků kvůli omezení výdajových paušálů

Od 1. července 2017 vešla v platnost změna výdajových paušálů pro osoby samostatně výdělečně činné. Omezení paušálních výdajů zasáhne především podnikatele s vyššími výdělky (nad 1.000.000 Kč). Živnostníci s nižšími příjmy na něm ale mohou vydělat. Paušální výdaje slouží živnostníkům k výpočtu daňového základu. Díky nim nemusí počítat své skutečné náklady za zdanitelné období, od svých dosažených příjmů si pouze odečtou 30-80 % dle kategorie, do níž jejich živnost spadá.

pokračovat..

Změny v EET v roce 2018

V polovině prosince 2017 rozhodl Ústavní soud o zrušení některých částí zákona č. 112/2016, o  evidenci tržeb. Od 1. března 2018 nebudou již bezhotovostní platby podléhat povinnosti evidence tržeb. Z EET budou tedy vyňaty platby kartou, přes platební brány a další podobné způsoby. Důvodem rozhodnutí je snadná dohledatelnost informací skrze jejich elektronickou stopu a také snaha o přehlednější evidenci hotovostních a jim podobných plateb bez elektronické stopy.

pokračovat..

Novinky sociálního a zdravotního pojištění od roku 2018

S účinností od 1. ledna 2018 jsou vyhláškou MPSV č. 343/2017 Sb. stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní vycházející redukční hranice pro výpočet důchodů v následujícím roce a údaje pro výpočet minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného OSVČ.

pokračovat..

Konec dohod o provedení práce pro nezaměstnané

Dohodu o provedení práce (DoPP) není již možné (od začátku listopadu 2017) aplikovat na pracovní vztahy s uchazeči o zaměstnání vedenými na Úřadu práce. Změny se dotýkají také úpravy odvodů záloh za zdravotní pojištění.

pokračovat..

Vyšší zaručená mzda od roku 2018

minulém článku jsme psali o navyšování minimální mzdy od nového roku z 11 000 Kč na 12 200 Kč. Zaručená mzda se týká zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž mzdu nestanoví kolektivní smlouva, tedy takřka polovina všech pracujících osob v republice. Od 1. ledna 2018 dojde taktéž k jejímu navýšení, které se významně promítne i do zvýšeného odvodu zdravotního pojištění.

pokračovat..

Strana 8 z 24