banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Airbnb a Booking jsou webové platformy zprostředkovávající pronájem ubytování v různých destinacích po celém světě včetně České republiky. Za levné služby některých podnikatelů mohli nájemci vděčit až doposud nízkým nákladům, které majitelé bytů za pronájem měli. Řada z nich totiž zamlčela příjmy z provozu těchto služeb, a tedy je nezahrnula do svého daňového přiznání. Tomuto postupu je však konec.


Finanční správa si na majitele “posvítila” a rozjíždí velký kontrolní zátah, který má ověřit plnění daňových povinností ze strany majitelů nemovitostí vůči státu. Správce daně získal informace o pronajímatelích a v případě zjištěného nesouladu vyzývá subjekty k podání Dodatečného daňového přiznání, které je však již spojeno se sankcemi v souladu s Daňovým řádem.

Podáním Dodatečného daňového přiznání budou subjekty muset uhradit nejen vzniklý doplatek daně, ale také úrok z prodlení daňové povinnosti. Úrok se počítá z roční výše repo sazby ČNB zvýšené o 14 %, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Ignorováním Výzvy by podnikatel zároveň čelil i dalším sankcím dle Daňového řádu (při doměření daně Finančním úřadem zaplatíme penále ve výši 20 % z částky doměřené daně).

Příjem fyzických osob z pronájmu nemovitosti prostřednictvím elektronické aplikace podléhá dani z příjmů fyzických osob jakožto příjem ze samostatné činnosti, popřípadě příjem z nájmu nebo ostatní příjem. Pro adekvátní posouzení druhu příjmu je klíčový charakter služby a délka poskytované služby. Podle toho je rozlišován „pronájem“ a „ubytovací služba“, přičemž ubytovací služby jsou charakteristické poskytováním dodatečného servisu nad rámec pouhého pronájmu nemovitosti – například nabídkou stravování, úklidu prostor, dodáním toaletních potřeb atd.

Pronájem nemovitosti na dobu delší než 48 hodin je osvobozen od DPH a zdaněn sazbou daně z příjmu (15 %), přičemž je možné uplatnit 30% výdajový paušál. Nepodléhá tedy platbě sociálního a zdravotního pojištění a nevztahuje se na něj (v případě vyšších příjmů) ani solidární daň.

Ubytovací služby naopak podléhají odvodu DPH v sazbě 15 % a k dani z příjmů (dle § 7) se základem vyšším než 1,3 milionu korun se připočítává 7% solidární daně. Taktéž je nutné odvádět sociální a zdravotní pojištění a evidovat tržby dle zákona o EET, jestliže jsou přijímány v hotovosti. Neuplatní-li podnikatel skutečné výdaje, může využít při výpočtu daně výdajový paušál ve výši 60 % příjmů.

Bližší informace jsou k dispozici na webu Finanční správy v dokumentu “Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další)”

Ing. Lenka Černá - daňový poradce