banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

“Strašák” jménem GDPR (General Data Protection Regulation) se dotýká mimo jiné práva na výmaz, respektive práva být zapomenut. Nelze jej však uplatnit vždy. Osobní údaje by měly být automaticky vymazány v případě, že zanikl účel, pro který byly uchovávány a dále zpracovávány. Popřípadě zanikl-li jiný kompatibilní účel nebo subjekt, jehož se osobní údaje týkají, odvolá svůj souhlas se zpracováním.


Právo na výmaz však není možné nárokovat v případech, kdy jsou osobní údaje nadále uchovávány nebo zpracovávány z důvodu plnění právní povinnosti, archivaci, pro výkon, obhajobu právních úkonů nebo ochranu veřejného zdraví.

Příkladem může být případ zaměstnance, který ukončil svou pracovní působnost ve firmě. Zaměstnavatel automaticky zneplatnil jeho emailovou adresu i číslo na mobilní telefon a smazal údaje o jeho rodinných příslušnících evidované z důvodu poskytování zaměstnaneckých benefitů. Firma však zachovala jeho mzdovou agendu, údaje týkající se daňové povinnosti, účasti na systému sociálního zabezpečení a údaje o průběhu sledovaného zdravotního stavu z důvodu případných budoucích nároků z nemoci z povolání. Z důvodu plnění uvedených právních povinností tak jednala v souladu s GDPR.

Ing. Lenka Černá - daňový poradce