banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Daň z nabytí nemovitých věcí bude platit kupující

Senátoři na své poslední schůzi schválili také novelu zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Podle novely má v budoucnu daň z nabytí nemovitých věcí platit vždy nabyvatel, v případě prodeje tedy kupující.Novela již byla doručena k podpisu prezidentovi, účinnosti nabude prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

pokračovat..

Žádosti o dotace

Blíží se čas dovolených, odpočinku, cestování … Při svých cestách se snad na každém kroku setkáváme s nejrůznějšími projekty podpořenými z dotací. Může Vás tedy snadno napadnout myšlenka, proč si o nějakou dotaci nepožádat? V tomto článku se tedy budu snažit přiblížit, jak nejlépe „na to“, ale závěrem i upozornit na možné nepříjemné dopady.

pokračovat..

Prozatímní shrnutí kontrolního hlášení

Již bylo prodáno kontrolní hlášení za 5 měsíců, tudíž se mohou zrekapitulovat dočasné výsledky úspěšnosti nebo neúspěšnosti zavedení tohoto kontrolního systému. 

pokračovat..

Zveřejnění účetní závěrky

Již dlouhá léta mají všechny společnosti zapsané v Obchodním rejstříku povinnost (dle Zákona o účetnictví) zveřejnit v Obchodním rejstříku ve Sbírce listin svou každoroční účetní závěrku a to do 30 dnů po jejím schválení, nejpozději však do 31. prosince následujícího roku. V praxi tuto povinnost plní jen zhruba polovina subjektů, druhá polovina svou závěrku nezveřejňuje z důvodu  neznalosti nebo z obavy, že by tím poskytla informace o výsledcích svého hospodaření konkurenci.  Pokuty za neplnění těchto povinností může udělovat Finanční úřad i Rejstříkový soud, v praxi se tak ale děje zatím zcela výjimečně.

pokračovat..

Přerušení živnosti

Existují některá odvětví podnikání, která nejsou výdělečná průběžně celý rok. Dokonce třeba několik měsíců v roce může být výdělek nulový. V tomto období skončila sezona například majitelům ski areálů, vlekařům, majitelům zimních stadionů. Naopak největší nápor teď pocítí provozovatelé koupališť, majitelé zmrzlinových stánků nebo také například stavební firmy. Pro ty, kteří vědí, že v nejbližší době jejich náklady na provoz by byly větší než výdělek, mohou své podnikání přerušit.

pokračovat..

Vyšší daňové zvýhodnění pro rodiny

Ve Sbírce zákonů vyšla stručná novela č. 125/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Novelou se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě. Jde o splnění dohody vládní koalice, že rodiny s více než jedním dítětem si každý rok daňově polepší. Novela č. 125/2016 Sb. nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. května 2016.

pokračovat..

Platba daně z nemovitostí

Lhůta pro zaplacení Daně z nemovitých věcí, dříve nazývané Daň z nemovitostí, na zdaňovací období roku 2016 končí 31. května 2016. Je-li daň vyšší než 5 tisíc korun, je daň splatná ve 2 splátkách – do konce května a do konce listopadu 2016.

pokračovat..

Elektronická evidence tržeb

Ve Sbírce zákonů vyšel minulý týden pod číslem 112/2016 Sb. zcela nový zákon o evidenci tržeb. Jako první se do elektronické evidence zapojí hotely a restaurace, a to již od 1. prosince letošního roku, kdy zákon o evidenci tržeb nabude účinnosti.

pokračovat..

Přehled o příjmech a výdajích

Další povinností, která na podnikatele čeká brzy po odevzdání daňového přiznání, je podání přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2015 musí zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení podat každá osoba, která byla v roce 2015 samostatně výdělečně činná, a to třeba i jen po část roku. Přehled musí být podán nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za příslušný kalendářní rok, letos tedy do 2. května 2016. Výjimkou jsou osoby, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Těm se termín pro podání přehledu posouvá na 1. srpna 2016. Doplatky pojistného je třeba zaplatit do 8 dnů následujících po dni, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích.

pokračovat..

Přiznání k dani z příjmů - vrácení přeplatku na dani

Pokud při zpracování daňového přiznání zjistíte, že jste za loňský rok zaplatili na daních víc, než kolik jste měli, máte nárok na vrácení přeplatku. O vrácení přeplatku ale musíte výslovně požádat, nejlépe zaškrtnutím příslušné kolonky v daňovém přiznání. Vrácení přeplatku nelze uspíšit, poplatníci ho obdrží až na začátku května. Naopak, kdo podal daňové přiznání už v lednu, bude muset o vrácení přeplatku požádat ještě jednou. Přeplatek totiž fakticky vzniká až po posledním dnu, do kterého je možné daň zaplatit, a tím je letos 1. duben.

pokračovat..

Strana 11 z 23