banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Postup při prověřování rozdílů v Kontrolních hlášeních

V případě nesrovnalostí údajů uvedených v Kontrolních hlášeních dodavatele a odběratele zašle správce daně oběma stranám Výzvu, aby své údaje uvedené v Kontrolním hlášení změnili či doplnili nebo naopak potvrdili jejich správnost. Pokud údaje i poté „křížově nesouhlasí“, a v některých případech bohužel i bez předchozího zaslání Výzvy, dochází k „prověřování“ jejich správnosti správcem daně podle Daňového řádu.

pokračovat..

Elektronická evidence tržeb již od prosince!

Elektronická evidence tržeb (užívaná zkratka EET) startuje již 1. prosince letošního roku. V první fázi jsou do ní zahrnuty jen stravovací a ubytovací služby. Stravovací služby poskytují např. restaurace, hostince, kavárny, cukrárny, fast foody, jídelny (kromě školních a závodních) a další. Ubytovací služby poskytují hotely, penziony, motely, kempy a další. Druhá fáze bude zahájena k 1. březnu 2017 a bude se týkat všech maloobchodů a velkoobchodů. Třetí a čtvrtá fáze jsou naplánovány až na rok 2018 (ostatní činnosti a vybraná řemesla včetně prodeje na farmářských trzích).

pokračovat..

Zmírnění sankcí u kontrolního hlášení k DPH

Ve Sbírce zákonů byla koncem července publikována novela č. 243/2016 Sb., kterou se mimo jiné mění i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Novela č. 243/2016 Sb. zmírňuje sankce při opožděném podání kontrolního hlášení k DPH. Nejedná se o samostatný zákon, ale o součást souhrnné novely, kterou se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nového celního zákona. Novela č. 243/2016 Sb. nabyla účinnosti 29. července 2016. Úpravy týkající se kontrolních hlášení k DPH budou ale podle přechodných ustanovení vztaženy i na případy, které nastanou před tímto datem. Finanční správa tento týden informovala, že v důsledku této novelizace zákona o DPH došlo k nutným úpravám formulářů a pokynů pro přiznání k DPH a pro kontrolní hlášení.

pokračovat..

Výzva FÚ ke Kontrolnímu hlášení

Jak správně postupovat po obdržení Výzvy z Finančního úřadu ke Kontrolnímu hlášení? Zejména je třeba reagovat rychle, od vyzvednutí zprávy z Datové schránky do 5 kalendářních dní. Novela Zákona o DPH měla změnit od července 2016 termín 5 kalendářních dní na 5 pracovních dní, ale bohužel se tak dosud nestalo.

pokračovat..

Daň z nabytí nemovitých věcí bude platit kupující

Senátoři na své poslední schůzi schválili také novelu zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Podle novely má v budoucnu daň z nabytí nemovitých věcí platit vždy nabyvatel, v případě prodeje tedy kupující.Novela již byla doručena k podpisu prezidentovi, účinnosti nabude prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

pokračovat..

Žádosti o dotace

Blíží se čas dovolených, odpočinku, cestování … Při svých cestách se snad na každém kroku setkáváme s nejrůznějšími projekty podpořenými z dotací. Může Vás tedy snadno napadnout myšlenka, proč si o nějakou dotaci nepožádat? V tomto článku se tedy budu snažit přiblížit, jak nejlépe „na to“, ale závěrem i upozornit na možné nepříjemné dopady.

pokračovat..

Prozatímní shrnutí kontrolního hlášení

Již bylo prodáno kontrolní hlášení za 5 měsíců, tudíž se mohou zrekapitulovat dočasné výsledky úspěšnosti nebo neúspěšnosti zavedení tohoto kontrolního systému. 

pokračovat..

Zveřejnění účetní závěrky

Již dlouhá léta mají všechny společnosti zapsané v Obchodním rejstříku povinnost (dle Zákona o účetnictví) zveřejnit v Obchodním rejstříku ve Sbírce listin svou každoroční účetní závěrku a to do 30 dnů po jejím schválení, nejpozději však do 31. prosince následujícího roku. V praxi tuto povinnost plní jen zhruba polovina subjektů, druhá polovina svou závěrku nezveřejňuje z důvodu  neznalosti nebo z obavy, že by tím poskytla informace o výsledcích svého hospodaření konkurenci.  Pokuty za neplnění těchto povinností může udělovat Finanční úřad i Rejstříkový soud, v praxi se tak ale děje zatím zcela výjimečně.

pokračovat..

Přerušení živnosti

Existují některá odvětví podnikání, která nejsou výdělečná průběžně celý rok. Dokonce třeba několik měsíců v roce může být výdělek nulový. V tomto období skončila sezona například majitelům ski areálů, vlekařům, majitelům zimních stadionů. Naopak největší nápor teď pocítí provozovatelé koupališť, majitelé zmrzlinových stánků nebo také například stavební firmy. Pro ty, kteří vědí, že v nejbližší době jejich náklady na provoz by byly větší než výdělek, mohou své podnikání přerušit.

pokračovat..

Vyšší daňové zvýhodnění pro rodiny

Ve Sbírce zákonů vyšla stručná novela č. 125/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Novelou se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě. Jde o splnění dohody vládní koalice, že rodiny s více než jedním dítětem si každý rok daňově polepší. Novela č. 125/2016 Sb. nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. května 2016.

pokračovat..

Strana 11 z 23

slow motion boobs black boobs pornhub https://anolink.com/?link=https://porngifs.live/ big tit slut fuck http://m.shopinbaltimore.com/redirect.aspx?url=https://porngifs.live/ https://www.top50-solar.de/newsclick.php?id=109338&link=https://porngifs.live/ http://www.koromo.co.jp/files/rank.cgi?mode=link&id=1260&url=https://hugetits.win/ https://www.freado.com/trackviews.php?action=buy&bookid=16477&buylink=https://porngifs.live/