banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Nové dálniční kupóny na rok 2016

Vzory dálničních kupónů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem. Tato vyhláška je pravidelně vždy koncem roku novelizována, přičemž novela přináší nové vzory na následující kalendářní rok. I letos vyjde koncem roku novelizující vyhláška, na rozdíl od předchozích let ale nepřinese jen obvyklou změnu drobných detailů a podkladové barvy dálničních kupónů. Nový vzhled dálničních kupónů bude největší změnou za dobu jejich existence. Denní, měsíční a roční kupóny se od sebe nebudou lišit jen barvou, jako dosud, ale také tvarem. Desetidenní známka bude mít tvar žlutého trojúhelníku, měsíční modrého čtverce a roční červeného kruhu. Různé tvary mají zabránit padělání známek a také pomoci dopravní policii a celní správě snadněji rozpoznávat jednotlivé známky na větší vzdálenost.

pokračovat..

Zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

Dalším předpisem, který vyšel v polovině srpna ve Sbírce zákonů, je novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která řeší především problematiku odškodňování pracovních úrazů. Novelou se ruší zákonč. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, který nikdy nenabyl účinnosti. Novela, která vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2015 Sb., začne platit 1. října 2015.

pokračovat..

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2016

Vláda včera schválila zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2016. Stejně jako vloni se minimální mzda zvýší o 700 Kč, tedy z dosavadních 9200 Kč na 9900 Kč. Příslušnou změnu nařízení vlády č. 567/2006 Sb. schválil kabinet Bohuslava Sobotky jako kompromis, s nímž ale nejsou spokojeni ani zaměstnavatelé ani odbory. Současně se zvýšením měsíční minimální mzdy dochází také ke zvýšení základní hodinové sazby a nejnižších úrovní tzv. zaručené mzdy. Vzroste také minimální mzda pro zdravotně postižené, a to na 9300 Kč.

pokračovat..

Transparenční novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 200/2015 Sb. tzv. transparenční vládní novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, díky které budou muset zdravotní pojišťovny povinně zveřejňovat smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb. Porušení této povinnosti bude sankcionováno až desetimilionovou pokutou. Novela č. 200/2015 Sb. začne platit, s výjimkou některých ustanovení, od patnáctého dne po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. září 2015.

pokračovat..

Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016

Dalším zákonem, který schválil Senát na své poslední schůzi, je rozsáhlá novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která především zapracovává do české legislativy nové právní předpisy Evropské unie. Hlavní změnou v novele je kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin. Do zákona se znovu vrací režim jednoduchého účetnictví a zavádí se povinnost sestavovat zprávu o platbách vládám pro velké účetní jednotky. Novela by měla začít platit 1. ledna 2016.

pokračovat..

Senát schválil zavedení kurzarbeitu

Senát schválil novelu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, do níž se už při projednávání v Poslanecké sněmovně díky pozměňovacímu návrhu dostalo také zavedení příspěvku v době částečné nezaměstnanosti, tzv. kurzarbeitu. Opatření by mělo zaměstnancům firem, které pro ně dočasně nebudou mít práci, zajistit po dobu výpadku příjem ve výši nejméně 70 % mzdy. Zaměstnavatel by hradil 50 % a stát dalších 20 %. Účinnost novely je navržena od prvního dne kalendářního čtvrtletí následujícího po dni jejího vyhlášení, s výjimkou dvou ustanovení, která mají nabýt účinnosti hned dnem vyhlášení.

pokračovat..

DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015

Novela č. 360/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je účinná od 1. 1. 2015 a mimo jiné zahrnuje také úpravu v oblasti nemovitých věcí. Účinnost některých ustanovení novely týkající se dodání a nájmu nemovitých věcí ale byla posunuta až od 1. 1. 2016. V této chvíli se tedy v oblasti nemovitých věcí prolínají v aktuálním znění zákona o DPH ustanovení změněná k 1. 1. 2015 a ustanovení, která budou novelizována až k 1. 1. 2016. Z toho důvodu vydalo Generální finanční ředitelství (dále jen GFŘ) poměrně obsáhlou Informaci k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015.

pokračovat..

Kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin

Poslanecká sněmovna schválila minulý týden na své 29. schůzi ve třetím čtení novelu zákona č. 561/1991 Sb., o účetnictví. Jednou z nejvýznamnějších změn obsažených v novele je kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin. O návrhu zákona bude nyní hlasovat Senát, platit by měl od 1. ledna 2016. Kategorie účetních jednotek a konsolidačních skupin zavedla do evropského práva směrnice č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách, jejímž hlavním cílem bylo zlepšit podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky a neziskové organizace.

pokračovat..

Horko a nápoje na pracovišti

Podle předpovědí dosáhnou denní teploty v nejbližších dnech až 37°C. Zaměstnanci tak mohou být při práci vystavováni vyšším teplotám a tedy zhoršeným pracovním podmínkám. Je nutné dbát zejména na zajištění pitného režimu. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo už při vlně veder v roce 2013 informaci, ve které mimo jiné připomíná povinnost zaměstnavatelů zajistit na pracovišti dostatek nápojů. Ministerstvo zdravotnictví dnes zveřejnilo Upozornění hlavního hygienika ČR.

pokračovat..

Uzavření druhého pilíře

Jedním z předpisů, které tento týden schválil Senát, je i změna zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. Novela uzavírá fondy druhého důchodového pilíře pro nové klienty a je prvním krokem ke zrušení tohoto způsobu spoření na penzi. Pokud novelu podepíše prezident, začne platit dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Je tedy pravděpodobné, že vstup do druhého pilíře se novým zájemcům uzavře už za několik dní.

pokračovat..