banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Používáte již svoji Daňovou informační schránku?

Ve své každodenní praxi se často setkávám u klientů s tím, že o existenci Daňové informační schránky již vědí, ale z různých důvodů ji zatím nevyužívají. Zkusíme se tedy společně podívat, co všechno tzv. „DISka“ umí a jak s ní pracovat.

pokračovat..

Výše redukčních hranic pro rok 2016

Dne 21. října 2015, vyjde ve Sbírce zákonů Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 272/2015 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2016.

pokračovat..

Zvýšení důchodů v roce 2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 244/2015 Sb., kterou se od 1. ledna 2016 zvyšují všechny důchody o 40 korun. Zvýší se jen základní výměra důchodů, ke zvýšení procentní výměry v roce 2016 nedojde, protože růst indexu spotřebitelských cen domácností byl jen mírný a nedošlo k růstu reálných mezd. Vláda se ale rozhodla kompenzovat nízkou valorizaci důchodů tím, že v únoru 2016 vyplatí všem důchodcům jednorázový příspěvek ve výši 900 korun.

pokračovat..

Registr smluv

V Poslanecké sněmovně byl na konci minulého týdne ve třetím závěrečném čtení schválen návrh zcela nového zákona o Registru smluv. Podle nového zákona, jehož hlavním cílem je zabránit korupci, budou mít obce, kraje i stát povinnost zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun v centrálním registru, který povede Ministerstvo vnitra. Zákon byl nyní odeslán k projednání do Senátu.

pokračovat..

Zahájení topné sezóny

S aktuálním poklesem venkovních teplot se množí dotazy na povinnost dodavatelů zahájit dodávky tepla zejména do bytových domů. Většinu dotazů ohledně vytápění zodpoví vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie.

pokračovat..

Nové dálniční kupóny na rok 2016

Vzory dálničních kupónů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem. Tato vyhláška je pravidelně vždy koncem roku novelizována, přičemž novela přináší nové vzory na následující kalendářní rok. I letos vyjde koncem roku novelizující vyhláška, na rozdíl od předchozích let ale nepřinese jen obvyklou změnu drobných detailů a podkladové barvy dálničních kupónů. Nový vzhled dálničních kupónů bude největší změnou za dobu jejich existence. Denní, měsíční a roční kupóny se od sebe nebudou lišit jen barvou, jako dosud, ale také tvarem. Desetidenní známka bude mít tvar žlutého trojúhelníku, měsíční modrého čtverce a roční červeného kruhu. Různé tvary mají zabránit padělání známek a také pomoci dopravní policii a celní správě snadněji rozpoznávat jednotlivé známky na větší vzdálenost.

pokračovat..

Zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

Dalším předpisem, který vyšel v polovině srpna ve Sbírce zákonů, je novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která řeší především problematiku odškodňování pracovních úrazů. Novelou se ruší zákonč. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, který nikdy nenabyl účinnosti. Novela, která vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2015 Sb., začne platit 1. října 2015.

pokračovat..

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2016

Vláda včera schválila zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2016. Stejně jako vloni se minimální mzda zvýší o 700 Kč, tedy z dosavadních 9200 Kč na 9900 Kč. Příslušnou změnu nařízení vlády č. 567/2006 Sb. schválil kabinet Bohuslava Sobotky jako kompromis, s nímž ale nejsou spokojeni ani zaměstnavatelé ani odbory. Současně se zvýšením měsíční minimální mzdy dochází také ke zvýšení základní hodinové sazby a nejnižších úrovní tzv. zaručené mzdy. Vzroste také minimální mzda pro zdravotně postižené, a to na 9300 Kč.

pokračovat..

Transparenční novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 200/2015 Sb. tzv. transparenční vládní novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, díky které budou muset zdravotní pojišťovny povinně zveřejňovat smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb. Porušení této povinnosti bude sankcionováno až desetimilionovou pokutou. Novela č. 200/2015 Sb. začne platit, s výjimkou některých ustanovení, od patnáctého dne po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. září 2015.

pokračovat..

Novela zákona o účetnictví od 1. 1. 2016

Dalším zákonem, který schválil Senát na své poslední schůzi, je rozsáhlá novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, která především zapracovává do české legislativy nové právní předpisy Evropské unie. Hlavní změnou v novele je kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin. Do zákona se znovu vrací režim jednoduchého účetnictví a zavádí se povinnost sestavovat zprávu o platbách vládám pro velké účetní jednotky. Novela by měla začít platit 1. ledna 2016.

pokračovat..

great tits ass http://www.redfernoralhistory.org/LinkClick.aspx?link=https://hugetits.win/ http://www.alexmovs.com/cgi-bin/atx/out.cgi?id=148&tag=topatx&trade=https://porngifs.live/ xxxpornbase.net xxxpornbase.net https://images.google.nr/url?sa=t&url=https://hugetits.win/ porn-spider.com http://j.lix7.net/?https://porngifs.live/