banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Důchodové pojištění po maturitě

Letošní maturity jsou v plném proudu a Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) jako každoročně podává informace týkající se absolventů středních ale i vysokých škol, kteří po ukončení studia nezačnou pracovat. Ať už se zaregistrují na úřadu práce nebo ne, povinnost platit pojistné na důchodové pojištění jim nevzniká.

pokračovat..

Změna zdravotní pojišťovny

Červen je posledním měsícem, v němž pojištěnci mohou každoročně měnit zdravotní pojišťovnu. Pokud se tedy nyní někdo chystá ke změně své stávající pojišťovny, musí tak učinit nejpozději do konce tohoto měsíce, tedy do 30. 6. 2015. K nově vybrané pojišťovně pak bude pojištěnec přehlášen k 1. 1. 2016. Kdo nestihne změnu pojišťovny nahlásit do konce června, může ji pak změnit zase až k 1. 1. 2017.

pokračovat..

Auta s nedokončeným převodem budou vyřazena z registru

V registru vozidel jsou stále stovky tisíc aut, u nichž není jasný majitel. V této chvíli se jedná téměř o každé desáté auto v registru. Obvykle jde o tzv. polopřevody, kdy původní majitel auto odhlásil a nový ho nepřihlásil. Lhůta pro dokončení takových převodů se ale krátí. Majitelé již na přihlášení polopřevedených vozidel mají pouze jediný měsíc, pokud to nestihnou do 30. června 2015, budou jejich auta nevratně vymazána z registru vozidel a už je nebude možné administrativně znovu přihlásit.

pokračovat..

DPH - Kontrolní hlášení

Finanční správa uveřejnila minulý týden na svém Daňovém portále informace týkající se kontrolního hlášení, které budou muset všichni plátci DPH podávat od 1. ledna 2016. Zavedení kontrolního hlášení je dalším opatřením Ministerstva financí proti daňovým únikům.

pokračovat..

Zápis do rejstříku u notáře

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (nestr. za ANO) přestavil v pátek novinku, která má od dnešního dne fungovat v plném provozu a díky níž může všech 450 notářů v ČR zapisovat do obchodního rejstříku online. Celý proces zápisu do veřejných rejstříků se tím výrazně zjednoduší, zrychlí a v některých případech dokonce i zlevní.

pokračovat..

Uzavření druhého pilíře

Jednou z novel, kterou minulý týden poslanci schválili v třetím závěrečném čtení, je i změna zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření. Novela uzavírá fondy druhého důchodového pilíře pro nové klienty a je prvním krokem ke zrušení tohoto způsobu spoření na penzi. Pokud novelu schválí Senát a podepíše prezident, začne platit dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

pokračovat..

Zvýšení maximální povolené rychlosti

Poslanecká sněmovna minulý týden v rámci své 27. schůze schválila ve třetím závěrečném čtení novelu, kterou se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákon o silničním provozu, a další související zákony. Mediálně nejdiskutovanější změnou, kterou novela přináší, a která do ní byla vložena až v druhém čtení při projednávání ve Sněmovně, je zvýšení maximální povolené rychlosti na vybraných úsecích dálnic až na 150 km/h. Novela nyní bude postoupena k projednání Senátu. Účinnost novely je navržena od 31. prosince 2015, s výjimkou některých ustanovení, která mají nabýt účinnosti třicátým dnem po vyhlášení.

pokračovat..

Daň z nemovitých věcí - FÚ rozesílají složenky

Právě v těchto dnech jsou poplatníkům daně z nemovitostí rozesílány první složenky s aktuální výší jejich daňové povinnosti. Složenky jsou rozesílány postupně tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května 2015. Daň je třeba uhradit do 1. 6. 2015, v tento den už ale musí být příslušná částka připsána na účet finančního úřadu. Poplatky z prodlení hrozí při zpoždění delším než 4 pracovní dny. Ministerstvo financí i letos vydalo informace k rozesílání složenek, ke splatnosti a placení daně z nemovitých věcí.

pokračovat..

Přiznání k dani z příjmů - solidární daň

Daňové přiznání musí už druhým rokem podávat také zaměstnanci s nadprůměrnými příjmy. Všichni, jejichž příjmy za rok 2014 byly vyšší než 1 245 216 Kč, musí z částky nad touto hranicí odvést tzv. solidární daň. A zaměstnanci, kteří mají povinnost zaplatit za rok 2014 solidární daň, také musí sami podat daňové přiznání a daň vyúčtovat.

pokračovat..

Přiznání k dani z příjmů - vrácení přeplatku na dani

Pokud při zpracování daňového přiznání zjistíte, že jste za loňský rok zaplatili na daních víc, než kolik jste měli, máte nárok na vrácení přeplatku. O vrácení přeplatku ale musíte výslovně požádat, nejlépe zaškrtnutím příslušné kolonky v daňovém přiznání. Vrácení přeplatku nelze uspíšit, poplatníci ho obdrží až na začátku května. Naopak, kdo podal daňové přiznání už v lednu, bude muset o vrácení přeplatku požádat ještě jednou. Přeplatek totiž fakticky vzniká až po posledním dnu, do kterého je možné daň zaplatit, a tím je letos 1. duben. Finanční úřady dřív ani peníze potřebné k vrácení přeplatků fyzicky nemají, jsou jim uvolněny právě až počátkem dubna. Žádosti o vrácení přeplatku lze vyhovět pouze tehdy, jestliže vratitelný přeplatek vznikne ve lhůtě do 60 dnů od podání žádosti. To se ale v případě lednového podání nestane, finanční úřad tak musí žádost zamítnout a informovat o tom poplatníka.

pokračovat..