banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Každý podnikatel, některý denně, jiný jen občas, hradí svým dodavatelům za dodané zboží či poskytnutou službu. Dle nových pravidel vycházejících ze Zákona o DPH si však musí dát pozor, aby se nestal ručitelem za dodavatelem neuhrazené DPH Správci daně a to zejména ve dvou případech: Při platbě dodavateli na jiný účet než zveřejněný v Registru plátců DPH a při platbě dodavateli, který je zapsán v seznamu Nespolehlivých plátců.

Pojďme si tyto dvě situace, v dnešní praxi již nikoliv ojedinělé, popsat podrobněji, abychom předešli případné dvojí platbě téhož DPH a to nejdříve dodavateli a poté Finančnímu úřadu:

Ručení za daň při bankovních převodech

Provedení platby dodavateli na jiný bankovní účet, než který má zveřejněn v Registru plátců DPH na Daňovém portálu, je důvodem pro ručení odběratele za daň nezaplacenou dodavatelem (Zákon o DPH, § 109, odst. 2, písm. c). Osobně tedy doporučuji před platbami vyšších částek (nad 540 tisíc korun) bankovní účet dodavatele v Registru plátců DPH vždy ověřit ( stačí si na internetu zadat IČO dodavatele do tohoto odkazu: http://adisreg.mfcr.cz/adis/jepo/epo/dpr/apl_ramce.htm?R=/adistc/DphReg?ZPRAC=FDPHI1%26poc_dic=2%26OK=Zobraz)

Ručení za daň při platbě Nespolehlivému plátci

Okamžikem provedení platby dodavateli, který má k datu uskutečnění zdanitelného plnění či k datu poskytnutí zálohy v Registru plátců DPH na Daňovém portálu Finanční správy (odkaz viz. výše) uvedeno „Nespolehlivý plátce: ANO“, se stáváte ručitelem za dodavatelem neuhrazené DPH. V tomto případě jednoznačně doporučuji raději využít institut Zajištění daně a tedy zaplatit DPH přímo na účet Finančního úřadu Vašeho dodavatele. Současně s provedením platby je třeba Správci daně tento postup písemně oznámit a také doporučuji předem písemnou dohodu tohoto postupu s Vaším dodavatelem, aby uhrazené DPH poté po Vás nevymáhal jako nedoplatek faktury.

Další případy ručení: Dle § 109 Zákona o DPH odběratel ručí za DPH dodavatele například také v případech, kdy v okamžiku uskutečnění plnění věděl, že daň nebude úmyslně zaplacena nebo pokud je smluvní cena zjevně odchylná od ceny obvyklé.

Pokud si však myslíte, že stát se Nespolehlivým plátcem je nepravděpodobné, tak tomu tak není, už jich je více než 2 tisíce. Nespolehlivým plátcem může být označen subjekt, který neplní své povinnosti vůči Správci daně, např. dluží na DPH 500 tisíc korun a více nebo podává svá Daňová přiznání po stanovených lhůtách. Od roku 2015 Správa daně také výrazně zpřísnila svůj postup vůči firmám sídlícím na virtuálních adresách … Každopádně rozhodnutí o Nespolehlivém plátci je vždy na Správci daně a lze se proti němu odvolat.

 

Ing. Lenka Černá – daňový poradce

http://web.fullsearch.com.ar/?url=https://hugetits.win/ xxxdata.net http://www.pluto.no/frame.tmpl?url=https://hugetits.win/ chinese girl big tits heather graham boob job xxxdata.net porn-spider.com squeeze my tits