banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Dalším předpisem, který vyšel v polovině srpna ve Sbírce zákonů, je novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která řeší především problematiku odškodňování pracovních úrazů. Novelou se ruší zákonč. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, který nikdy nenabyl účinnosti. Novela, která vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2015 Sb., začne platit 1. října 2015.


Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, vyšel ve Sbírce zákonů současně s novým zákoníkem práce v roce 2006. Zatímco ale zákoník práce začal platit od 1. ledna 2007, účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců byla o rok odložena. Poté byla jeho účinnost odložena ještě třikrát, naposledy byla stanovena na 1. 1. 2017, a to zákonem č. 182/2014 Sb.Problematika zabezpečení zaměstnanců při pracovních úrazech proto byla začleněna opět do zákoníku práce, a to do jehopřechodných ustanovení.

Novela, kterou schválil Senát minulý týden, zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zrušuje a ustanovení týkající se odškodňování zaměstnanců při pracovním úrazu a nemocí z povolání, se novelou přesouvají z přechodných ustanovení do části jedenácté, která upravuje náhradu škody.

Zákon č. 266/2006 Sb. zcela měnil systém úrazového pojištění zaměstnanců. Úrazové pojištění měla poskytovat Česká správa sociálního zabezpečení, pojistné mělo být vybíráno formou běžných odvodů z mezd zaměstnanců. Měl tak být zrušen stávající systém, kdy se zaměstnavatelé pojišťují u dvou komerčních pojišťoven, České pojišťovny a Kooperativy, a případné odškodnění zaměstnanců se pak platí z tohoto pojištění. Protože ale poslanci i senátoři schválili zrušení neúčinného zákona, zůstane dosavadní systém prozatím zachován. 

Alfa9