banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Dne 27. listopadu 2015 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 309/2015 Sb, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016. Zatímco pro letošní rok zůstaly všechny sazby na stejné úrovni jako v roce 2014, v roce 2016 dojde ke zvýšení sazeb zahraničního stravného u 16 zemí. Sazby se zvyšují například při pracovní cestě do USA, Kanady, Argentiny, Bolívie nebo Číny. U všech evropských zemích zůstávají sazby zahraničního stravného na stejné úrovni, pouze u Lichtenštejnska došlo ke změně sazby z důvodu použití nové měny.


Podmínky pro stanovení zahraničního stravného jsou definovány v § 170 zákoníku práce. Výši stravného určuje zaměstnavatel ze základní sazby stravného stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Stravné v základní výši se poskytuje jen v případě, jestliže pracovní cesta trvá více než 18 hodin. Trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin a nejvýše 18 hodin, poskytuje se stravné ve výši dvou třetin základní sazby a třetinové stravné pak v případě pracovní cesty delší než hodinu a kratší než 12 hodin. Nárok na zahraniční stravné se počítá od okamžiku přechodu státní hranice. Při použité letecké dopravy se za dobu přechodu státní hranice podle ustanovení § 154 zákoníku práce rozumí doba odletu z České republiky a doba příletu do České republiky. 

Jestliže bylo zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě poskytnuto bezplatné jídlo, stravné se krátí. Za každé bezplatné jídlo se zahraniční stravné krátí o:
- 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,
- 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby a
- 25 %  zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.

Snížení se uplatní automaticky, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou na nižším krácení ještě před započetím cesty. Při zpracování vyhlášky se vychází z podkladů vypracovaných zastupitelskými úřady o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Ministerstvo zahraničních věcí při posouzení těchto podkladů navrhovalo zvýšit sazby zahraničního stravného pro příští rok u 28 zemí, Ministerstvo financí s odůvodněním na potřebu úspor zvýšilo sazby stravného pouzev 16 zemích. U Lichtenštejnska došlo ke změně měny, v níž je sazba pro tuto zemi uváděna. Všechny změny zahraničního stravného jsou uvedeny v tabulce.
 
Zahraniční stravné pro vybrané státy (změny jsou vyznačeny červeně):
Země Stravné pro rok 2015 Stravné pro rok 2016
Afghánistán 35 EUR 40 EUR
Argentina 40 USD 45 USD
Belgie 45 EUR 45 EUR
Bolívie 40 USD 45 USD
Bulharsko 35 EUR 35 EUR
Čína 40 EUR 45 EUR
Etiopie 40 EUR 45 EUR
Francie 45 EUR 45 EUR
Hongkong 40 EUR 45 EUR
Írán 35 EUR 40 EUR
Itálie 45 EUR 45 EUR
Jordánsko 35 EUR 40 EUR
Kanada 45 USD 50 USD
Karibik – ostrovní státy 50 USD 55 USD
Lichtenštejnsko 45 EUR 60 CHF
Maďarsko 35 EUR 35 EUR
Mali 40 EUR 45 EUR
Mongolsko 35 EUR 40 EUR
Německo 45 EUR 45 EUR
Paraguay 40 USD 45 USD
Polsko 35 EUR 35 EUR
Rakousko 45 EUR 45 EUR
Rumunsko 35 EUR 35 EUR
Rusko 45 EUR 45 EUR
Slovensko 35 EUR 35 EUR
Spojené státy americké 50 USD 55 USD
Španělsko 40 EUR 40 EUR
Thajsko 35 EUR 40 EUR
Velká Británie 40 GBP 40 GBP
Vietnam 35 EUR 40 EUR
Ostatní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 jsou uvedeny v příloze vyhlášky č. 309/2015 Sb.
 
Alfa9
http://www.lystpaa.no/release/jump.asp?url=https://hugetits.win/ http://www.kennel-makalali.de/gbook/go.php?url=https://hugetits.win/ http://dsl.sk/article_forum.php?action=reply&forum=255549&entry_id=147673&url=https://porngifs.live/ http://nlamerica.com/contest/tests/hit_counter.asp?url=https://porngifs.live/ https://fishki.net/click?https://hugetits.win/ http://www.autoviva.com/launch.php?url=https://porngifs.live/ http://mrg-sbyt.ru/bitrix/rk.php?goto=https://hugetits.win/ http://www.fouillez-tout.com/cgi-bin/redirurl.cgi?https://porngifs.live/