banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

S aktuálním poklesem venkovních teplot se množí dotazy na povinnost dodavatelů zahájit dodávky tepla zejména do bytových domů. Většinu dotazů ohledně vytápění zodpoví vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie.


Otopné období je podle § 2 vyhlášky č. 194/2007 Sb. vždy od 1. září do 31. května následujícího roku. Dodávka tepla se v tomto otopném období zahajuje ve chvíli, kdy průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13°C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13°C pro následující den. Pokud po zahájení dodávky tepla průměrná denní teplota v daném místě vystoupí nad +13°C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den, vytápění bytů se omezí nebo přeruší. Při následném opětovném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13°C se vytápění obnoví. Průměrná denní teplota se vypočte tak, že se třikrát za den, konkrétně v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hodin, změří venkovní teplota, a to ve stínu na místě, kde je vyloučen vliv sálání okolních ploch. Všechny naměřené hodnoty se sečtou, přičemž hodnota naměřená ve 21.00 hodin se započítá dvakrát. Součet všech čtyř hodnot se vydělí čtyřmi a výsledkem je průměrná denní teplota.

Všechna výše uvedená pravidla se týkají dodávky tepla v otopném období, tedy v období od 1. září do 31. května. Mimo otopné období, pokud to průběh denních teplot vyžaduje a pokud je mimo otopné období dodávka tepla technicky možná, je třeba k zahájení vytápění souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů.
 
Alfa9