banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Komunikace s daňovou správou už jen elektronicky

Od 1. 1. 2015 mají všichni, kteří mají zprovozněnou datovou schránku, novou povinnost podávat daňová přiznání a další povinná oznámení daňové správě výhradně elektronicky. Za nesplnění povinnosti elektronické formy podání bude automaticky ukládána pokuta ve výši 2 tisíce korun. Dosud se tato povinnost týkala jen plátců DPH s obratem nad 6 milionů korun za posledních 12 měsíců.

pokračovat..

Náhrady jízdních výdajů v roce 2015

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad se, stejně jako výše tuzemského stravného, mění každoročně novou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro rok 2015 zůstávají náhrady za používání vlastních motorových vozidel ve stejné výši jako v roce 2014. Průměrné ceny pohonných hmot se i přes současný pokles cen mírně navyšují. Úpravy pro rok 2015 přináší vyhláška č. 328/2014 Sb., která byla ve Sbírce zákonů publikována 23. prosince 2014. Při vyslání zaměstnance na pracovní cestu je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout náhradu vynaložených výdajů. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, upravuje poskytování cestovních náhrad v paragrafech 151 až 189.

pokračovat..

Tuzemské stravné v roce 2015

Změny ve výši stravného se každoročně provádějí vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí na základě zmocňovacího ustanovení v § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Pro rok 2015 jsou sazby upraveny vyhláškou č. 328/2014 Sb. Stravné je stanoveno paušální částkou na každý kalendářní den pracovní cesty a liší se podle délky trvání cesty v daném kalendářním dnu. Stravné, někdy nazývané také dietou, nekompenzuje celkové náklady zaměstnance na stravování během pracovní cesty, je pouze příspěvkem na zvýšené stravovací výdaje. Ke způsobu, jakým zaměstnanec peníze skutečně využije, se nepřihlíží.

pokračovat..

Změny v zákoně o DPH od roku 2015

Poslanecká sněmovna dnes definitivně schválila rozsáhlou novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jejímž hlavním cílem je zamezit daňovým únikům. Novela zavádí od roku 2016 elektronická kontrolní hlášení, rozšiřuje použití režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge), zachovává limit pro povinnou registraci k DPH na jednom milionu korun, rozšiřuje zdanění stavebních pozemků a suroviny pro výrobu potravin pro lidi s celiakií a fenylketonurií zařazuje do nově vzniklé desetiprocentní sazby daně. Novelu vrátil Sněmovně Senát s pozměňovacími návrhy, které poslanci nakonec přijali a schválili zákon ve znění navrženém senátory.

pokračovat..

Sněmovna schválila novelu zákona o dani z nemovitých věcí

Koncem minulého týdne schválili poslanci ve třetím závěrečném čtení novelu zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, jejímž hlavním cílem je zpřesnění některých ustanovení zákona v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Její účinnost byla původně plánována na začátek příštího roku, poslanci ji ale posunuli o jeden rok na 1. leden 2016.

pokračovat..

Pozor na platby na zrušené účty finančních úřadů

Finanční správa s blížícím se koncem roku znovu upozorňuje na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015. Ještě do konce tohoto roku budou chybné platby automaticky převedeny na správné bankovní účty finančních úřadů. K 1. 1. 2015 však skončí dvouleté přechodné období a od příštího roku tak všechny platby, zaslané na bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů, budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců.

pokračovat..

Dálniční kupóny v roce 2015

Od pondělí 1. prosince jsou v prodeji roční dálniční kupóny na příští rok. Vyhláška, která přináší vzory dálničních kuponů na rok 2015, vyšla ve Sbírce zákonů 13. listopadu 2014 pod číslem 241/2014 Sb. Současně s vyhláškou vyšlo ve Sbírce zákonů i nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném. Z nařízení vlády vyplývá, že ceny dálničních kupónů zůstávají pro rok 2015 stejné jako v roce 2014.

pokračovat..

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK – NĚKOLIK PRAKTICKÝCH RAD

Někteří podnikatelé nejsou příliš aktivní při vymáhání svých peněžních pohledávek. Ze zkušenosti přitom vím, že mnoho dlužníků zaplatí dobrovolně už poté, co jim advokát zašle stručnou výzvu k zaplacení s pohrůžkou žaloby. V tomto příspěvku se pokusím sdělit několik praktických rad, jak si při vymáhání pohledávek legální cestou počínat.

pokračovat..

Snížení limitu pro platby v hotovosti

Dalším předpisem, který minulý týden vyšel ve Sbírce zákonů, je novela č. 261/2014 Sb., kterou se mění některé zákony v oblasti finančního trhu. Konkrétně novela mění tři zákony. Nejvýraznější změnou, kterou novela č. 261/2014 Sb. obsahuje, je snížení limitu pro platby v hotovosti z dosavadních 350 tisíc korun na 270 tisíc korun. Snížení limitu začne platit od 1. prosince 2014.

pokračovat..

Zrušení poplatků u lékaře a za recept

Jedním ze zákonů, který minulý týden vyšel ve Sbírce zákonů, je novela č. 256/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Novelou č. 256/2014 Sb. se ruší třicetikorunové poplatky u lékaře a za recept v lékárnách. Ze všech regulačních poplatků tak zůstanou zachovány jen devadesátikorunové platby za pohotovost. Novela vyšla ve Sbírce zákonů dne 19. listopadu 2014 a účinnosti nabude 1. 1. 2015.

pokračovat..