banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

V registru vozidel jsou stále stovky tisíc aut, u nichž není jasný majitel. V této chvíli se jedná téměř o každé desáté auto v registru. Obvykle jde o tzv. polopřevody, kdy původní majitel auto odhlásil a nový ho nepřihlásil. Lhůta pro dokončení takových převodů se ale krátí. Majitelé již na přihlášení polopřevedených vozidel mají pouze jediný měsíc, pokud to nestihnou do 30. června 2015, budou jejich auta nevratně vymazána z registru vozidel a už je nebude možné administrativně znovu přihlásit.


Změna vlastníka
Už od začátku roku 2015 platí novela č. 239/2013 Sb., kterou se změnil zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Novela přinesla do zákona několik klíčových změn týkajících se registrace vozidel. Nově celý proces probíhá podle principu "Jedna žádost - jedna návštěva - jeden úřad". To v praxi znamená, že změna vlastníka probíhá pomocí jednoho formuláře při jedné návštěvě registru, a to v místě bydliště původního provozovatele (prodávajícího), přesněji řečeno na úřadě, kde je zapsán původní vlastník vozidla. Na úřad se dostaví společně prodávající i kupující nebo jen jeden z nich s plnou mocí druhého, případně mohou oba účastníci zmocnit třetí osobu. Pozor, plné moci musí být nově úředně ověřené (např. na Czechpointu). K provedení změny je nutné předložit doklady od vozidla a protokol o evidenční kontrole, který nově nesmí být starší než 14 dnů. Registrační značka se již nemění, na vozidle zůstává původní, a to i v případě, že vozidlo bude po změně registrováno v jiném kraji.
 
Ukončení polopřevodů
Z výše uvedeného vyplývá, že od 1. 1. 2015 již institut polopřevodu neexistuje. Díky novým pravidlům při změně vlastníka již není možné, aby auto někdo odhlásil a zároveň ho nikdo nepřihlásil. Vlastníci vozidel, u nichž se tak stalo ještě před 1. lednem 2015, dostali 6 měsíců na to, aby podali žádost o zápis vlastníka a provozovatele silničního vozidla. Převod tedy musí dokončit do 30. 6. 2015, jinak vozidlo administrativně zanikne a znovu už nikdy nepůjde přihlásit. Ministerstvo dopravy nedávno zpřístupnilo webovou aplikaci na novém portálu https://www.dokonceteregistraci.cz, kde lidé mohou ověřit, zda je jejich auto řádně registrováno a zda mu nehrozí vyřazení z registru. Nejjednodušším způsobem je ale kontrola údajů o majiteli v malém a velkém technickém průkazu vozidla. Pokud majitel nedokončí registraci do 30. 6. 2015, bude auto z registru nenávratně vymazáno, stane se technicky nezpůsobilým vozidlem a nebude smět do provozu na pozemních komunikacích. Vozidlům vyřazeným z registru zároveň skončí i zákonné pojištění. Řidičům, kteří by vyřazené auto chtěli dál používat, hrozí odebrání řidičského průkazu a zákaz řízení.
 
Vyřazení vozidla
Zanikl také institut dočasného vyřazení vozidla. Vlastníci dočasně vyřazených vozidel se musí nejpozději do 31. 12. 2015 dostavit na registr vozidel a oznámit, kde je vozidlo umístěno a jaký je účel jeho využití. Pokud tak neučiní, vozidla vyřazená z provozu před 30. 6. 2013 zaniknou, vozidlům vyřazeným po 1. 7. 2013 zánik nehrozí, ale vlastníkovi může být uložena pokuta do výše 50 tisíc korun. Vozidlo vyřazené z provozu po 1. 1. 2015 zanikne po 18 měsících vyřazení bez nahlášení místa a způsobu jeho využití. Poplatek za vyřazení vozidla se zvyšuje na 200,- korun.
 
Další změny
Při dovozu vozidel ze států EU se od začátku roku uznává stávající schválení technické způsobilosti vozidla příslušného členského státu. U nových vozidel dovezených z EU se již nekrátí lhůta pro provedení první technické prohlídky, ta bude povinná až po uběhnutí příslušné lhůty od data první registrace podle druhu vozidla.

Platnost ustanovení týkajících se registračních značek na přání byla odložena až na 1. 1. 2016.
 
Alfa9