banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Zahraniční stravné v roce 2016

Dne 27. listopadu 2015 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 309/2015 Sb, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016. Zatímco pro letošní rok zůstaly všechny sazby na stejné úrovni jako v roce 2014, v roce 2016 dojde ke zvýšení sazeb zahraničního stravného u 16 zemí. Sazby se zvyšují například při pracovní cestě do USA, Kanady, Argentiny, Bolívie nebo Číny. U všech evropských zemích zůstávají sazby zahraničního stravného na stejné úrovni, pouze u Lichtenštejnska došlo ke změně sazby z důvodu použití nové měny.

pokračovat..

Pozor na ručení za DPH

Každý podnikatel, některý denně, jiný jen občas, hradí svým dodavatelům za dodané zboží či poskytnutou službu. Dle nových pravidel vycházejících ze Zákona o DPH si však musí dát pozor, aby se nestal ručitelem za dodavatelem neuhrazené DPH Správci daně a to zejména ve dvou případech: Při platbě dodavateli na jiný účet než zveřejněný v Registru plátců DPH a při platbě dodavateli, který je zapsán v seznamu Nespolehlivých plátců.

pokračovat..

Definitivní konec druhého důchodového pilíře a změny ve třetím pilíři

Ve druhé polovině října schválila Poslanecká sněmovna vládní návrh zákona, kterým se definitivně ukončuje důchodové spoření v tzv. druhém pilíři. Na konci minulého týdne pak poslanci schválili také souhrnnou novelu, kterou se mění některé související zákony. Cílem této novely je zejména zatraktivnění tzv. třetího pilíře důchodového spoření. Oba zákony nyní musí projednat Senát, platit by měly od 1. ledna 2016.

pokračovat..

Používáte již svoji Daňovou informační schránku?

Ve své každodenní praxi se často setkávám u klientů s tím, že o existenci Daňové informační schránky již vědí, ale z různých důvodů ji zatím nevyužívají. Zkusíme se tedy společně podívat, co všechno tzv. „DISka“ umí a jak s ní pracovat.

pokračovat..

Výše redukčních hranic pro rok 2016

Dne 21. října 2015, vyjde ve Sbírce zákonů Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 272/2015 Sb., kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2016.

pokračovat..

Zvýšení důchodů v roce 2016

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 244/2015 Sb., kterou se od 1. ledna 2016 zvyšují všechny důchody o 40 korun. Zvýší se jen základní výměra důchodů, ke zvýšení procentní výměry v roce 2016 nedojde, protože růst indexu spotřebitelských cen domácností byl jen mírný a nedošlo k růstu reálných mezd. Vláda se ale rozhodla kompenzovat nízkou valorizaci důchodů tím, že v únoru 2016 vyplatí všem důchodcům jednorázový příspěvek ve výši 900 korun.

pokračovat..

Registr smluv

V Poslanecké sněmovně byl na konci minulého týdne ve třetím závěrečném čtení schválen návrh zcela nového zákona o Registru smluv. Podle nového zákona, jehož hlavním cílem je zabránit korupci, budou mít obce, kraje i stát povinnost zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun v centrálním registru, který povede Ministerstvo vnitra. Zákon byl nyní odeslán k projednání do Senátu.

pokračovat..

Zahájení topné sezóny

S aktuálním poklesem venkovních teplot se množí dotazy na povinnost dodavatelů zahájit dodávky tepla zejména do bytových domů. Většinu dotazů ohledně vytápění zodpoví vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie.

pokračovat..

Nové dálniční kupóny na rok 2016

Vzory dálničních kupónů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem. Tato vyhláška je pravidelně vždy koncem roku novelizována, přičemž novela přináší nové vzory na následující kalendářní rok. I letos vyjde koncem roku novelizující vyhláška, na rozdíl od předchozích let ale nepřinese jen obvyklou změnu drobných detailů a podkladové barvy dálničních kupónů. Nový vzhled dálničních kupónů bude největší změnou za dobu jejich existence. Denní, měsíční a roční kupóny se od sebe nebudou lišit jen barvou, jako dosud, ale také tvarem. Desetidenní známka bude mít tvar žlutého trojúhelníku, měsíční modrého čtverce a roční červeného kruhu. Různé tvary mají zabránit padělání známek a také pomoci dopravní policii a celní správě snadněji rozpoznávat jednotlivé známky na větší vzdálenost.

pokračovat..

Zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

Dalším předpisem, který vyšel v polovině srpna ve Sbírce zákonů, je novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která řeší především problematiku odškodňování pracovních úrazů. Novelou se ruší zákonč. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, který nikdy nenabyl účinnosti. Novela, která vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2015 Sb., začne platit 1. října 2015.

pokračovat..