banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Lhůta pro zaplacení Daně z nemovitých věcí, dříve nazývané Daň z nemovitostí, na zdaňovací období roku 2016 končí 31. května 2016. Je-li daň vyšší než 5 tisíc korun, je daň splatná ve 2 splátkách – do konce května a do konce listopadu 2016.


Kdo vlastní více nemovitostí v jednom kraji, hradí daň za všechny nemovitosti v kraji souhrnně (dříve jednotlivě dle územních pracovišť Finančních úřadů). Výši daně ovlivňuje koeficient, který vyhlašuje daná obec, proto teoreticky můžete letos zaplatit více či naopak i méně než v loňském roce. Každopádně Finanční úřady zasílají všem poplatníkům před splatností daně složenky s vyměřenou výší daně. Na obdržené složence naleznete také informaci o případném přeplatku či nedoplatku této daně z minulých let.

Daň můžete uhradit přímo obdrženou složenkou, bankovním převodem či v hotovosti na pokladně příslušného Finančního úřadu. Novinkou je možnost platby prostřednictví SIPO.

Úrok z prodlení (při pozdním provedení platby) začíná běžet až po 5 pracovních dnech „tolerance“ Finančních úřadů a činí 14,05 % z výše dlužné daně za rok. Nedosáhne-li ale vypočtené penále výše 200 korun, Finanční úřad Vám ho k úhradě nepředepíše (bude prominut).

Pokud jde o Daňové přiznání k Dani z nemovitých věcí, byla zákonná lhůta pro jeho podání do konce ledna 2016, ale týkala se pouze nových majitelů nemovitostí (nabytí nemovitostí v kalendářním roce 2015).

 

Ing. Lenka Černá, daňový poradce